Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Apalbys familjeläkare: Landstinget tycks se oss som ett hot

Apalby Familjeläkare AB (Apalby FLM) känner ett stort ansvar för sina patienter och vill klargöra vad som är sant till skillnad från Landstinget Västmanlands (LTV), vårdvalsdirektör Anders Ahlgrens, fabulerade artikel/pressmeddelande.

Annons
Sjukvård. Debattörerna ifrågasätter om landstingets representanter känner sig hotade av aktörer som ger en bättre vård.

Hösten 2009 grundades bolaget Kanakanian Partner AB (K) där ägarandelarna är uppdelade på Arshafir Kanakanian, Vartohi Kanakanian och Arminé Kanakanian. Sedan maj 2010 ägs Apalby FLM av K Den utpekade läkaren var delägare i K under en kort tid men gick ur bolaget då LTV opponerade sig mot hennes delägarskap.

LTV kontaktades dock av läkaren själv innan köpet för att hon skulle höra sig för och informera om sina avsikter gällande uppköpet av Apalby FLM. Hon mötte då inget motstånd (samtal skedde med upphandlare Anette Öhrn, vårdvalsdirektör Kjell Enderborn och Carl-Göran Mattsson). Därmed stämmer inte det som LTV påstår i sitt pressmeddelande angående ägarskap samt försäljning av Apalby FLM. Läkaren äger inte Apalby FLM utan är anställd på mottagningen.

Tidigare vårdvalsdirektör Kjell Enderborn valde dessutom själv att anställa läkaren i ”Mobila familjeläkareprojektet” (MOFFA) under 2011. Detta trots att LTV under två års tid har påstått att de saknar förtroende för läkaren i fråga, vilket de även grundade sitt beslut om LOV-ansökan på.

Anmälningar till Socialstyrelsen, som LTV nämner, är avskrivna vilket LTV lämpligt nog utelämnar i sitt pressmeddelande. Läkaren har dessutom blivit friad av åklagarmyndigheten som inte ansett att brott förelegat i fallet som LTV polisanmälde henne för.

Intressant nog passar det LTV att ha läkaren som anställd på landstinget medan det är som grus i ögonen för LTV att hennes familj utövar privat vårdverksamhet med landstingsavtal. Oavsett vad LTV anser om läkaren är det oväsentligt då hon inte ingår i ägarstrukturen, vilket LTV ändock påstår.

Representanter för LTV skriver att de har haft tålamod med ägarna till Apalby FLM. Detta är befängt. Det är ägarna till Apalby FLM som har haft tålamod med LTV under drygt två år av trakasserier och hot om nedläggning.

Apalby FLM är rankat som en av de bästa vårdgivarna enligt patientenkätundersökningsresultatet. Apalby FLM:s ambition är att sätta patienten i första rummet och tillgodose samtliga behov/åkommor under ett och samma besök. Våra läkare hänvisar inte patienten till att boka en ny tid för en åkomma som denne har i dag bara för att patienten sökt tid för en annan åkomma. Detta är något som de andra mottagningarna i Västerås gör men på Apalby FLM står vi fast vid att våra patienter är värda servicen att slippa detta.

Vi värnar även patientsäkerheten genom att bland annat ha en hög kontinuitet i vården, till skillnad mot landstingsdrivna mottagningar där patienten bollas mellan olika stafettläkare vid varje nytt besök. Vilket utgör ett allvarligt hot mot patientsäkerheten.

Apalby FLM är mån om sina patienter och kan inte acceptera LTV:s lösning som innebär att patienterna blir passivt listade eller får söka sig till andra mottagningar. Våra patienter är inte boskap som ska transporteras från ena änden av stan till den andra. Många av patienterna bor i Rönnby, Gryta, Surahammar och Skultuna och det är ett stort bekymmer att ta sig till andra mottagningar.

Vart försvinner kvaliteten som patienterna förtjänar att få? Våra patienter har valt att vara just våra patienter, ett val som de har rätt att göra men som LTV berövar dem. Vart tar medborgardemokratin vägen? Vart tar patienters rätt att välja sin egen läkare vägen, den de känner förtroende för?

Ska det vara så att familjemedlemmar ska utestängs av LTV? Är sanningen den att det i Sverige 2012 får förekomma sådant öppet maktutövande och trakasserier mot dem som är bäst inom sitt område? De som månad efter månad förbättrar sin statistik genom att arbeta och slita för patienterna, som år efter år får högts siffror i patientenkätundersökningarna, som har länets bästa BVC-mottagning och som på alla vis varit LTV tillmötesgående.

Uppenbarligen utgör ägarna av Apalby FLM ett hot mot LTV och dess stafettläkarbemannade läkarmottagningar. Effektivt arbete uppskattas inte av LTV som väljer att lämna drygt 4000 patienter i ovisshet och läkarlösa i stället för att godkänna K LOV-ansökan i vilken samtliga uppställda krav är uppfyllda.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons