Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Är Persson och Salomonsson för trötta?

Annons

I Tyskland är det självklart att använda floder och vattendrag till tunga transporter. I Sverige skulle det vara bra både för miljön och för ekonomin om mer av transporterna skedde med båt, också på lite kortare avstånd. Men en sådan utveckling stoppas av ett bristande intresse från regeringen för att skapa rimliga villkor för sjöfarten och ett bristande engagemang från kommunalråden i Västerås och Köping för att stärka Mälarsjöfarten.

Sveriges långa kust med möjlighet till insjöfart i både Mälaren som Vänern bör användas som en avlastning av vårt vägnät. Risken är annars att antalet lastbilar på våra vägar kommer att öka drastiskt. Fler lastbilar på våra vägar kommer att kräva enorma satsningar på vägbyggnad och underhåll samtidigt som miljön försämras. För att undvika detta är det nödvändigt att bygga ut närsjöfarten.

Västmanland är ett län som har goda förutsättningar att förbättra miljön genom ett ökat nyttjande av sjöfarten på Mälaren. Det kräver dock ett engagemang från länets företrädare, något som vi saknar idag. Engagemanget krävs för ombyggnad av slussen i Södertälje så att framtidens båtar kommer in i Mälaren. Engagemanget krävs för att skapa en hamnstruktur i landet som är framåtsyftande och inte hindrar Mälarsjöfartens utveckling. Att stilla sitta och se på en onödig byggnation av en ny hamn i Norvik vid Nynäshamn som kommunalråden Ulla Persson i Västerås och Elizabeth Salomonsson i Köping gör undergräver Mälarsjöfarten. Engagemang krävs också från landshövding Mats Svegfors som uppenbarligen lagt ner den kommitté som handhar frågor om Mälarsjöfarten. Det här visar att engagemang saknas från nyckelpersoner i strävan att utveckla vårt län såväl ekonomiskt som miljömässigt.

Tyvärr ser vi samma slapphänthet från regeringens sida genom sin handlingsförlamning i fråga om att införa tonnageskatt för den svenska handelssjöfarten. Övriga EU-länder har infört tonnageskatt för att det gynnar det egna landets sjöfart. Sverige avvaktar. I andra frågor där EU ger direktiv är Sverige snabb att införa dem, oftast i negativ riktning för svenskt näringsliv. Nu när ett positivt beslut väntar på sitt införande då drar regeringen frågan i långbänk. Tala om ovilja att utveckla vårt näringsliv.

I och med att 90 procent av vår export går via sjöfarten är det här en nyckelfråga såväl ekonomiskt, arbetsmarknadsmässigt som miljömässigt. Det är uppenbart att regeringen är trött och inte förmår att handla rationellt. Därför är det dags att förnya! Möjligheten finns den 17 september.

Jörgen Johansson (c)

Lars Kallsäby (c)

Birgitta Andersson (c)

Västmanland är ett län som har goda förutsättningar att förbättra miljön genom ett ökat nyttjande av sjöfarten på Mälaren. Det kräver dock ett engagemang från länets företrädare, något som vi saknar idag, skriver tre ledande centerpartister i länet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons