Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbete åt alla - ett rop som tystnat?

Annons

Varje dag sedan flera år tillbaka saknas arbete för mer än 7 procent av de i Västerås befolkning som står till arbetsmarknadens förfogande. Det är närmare 6 000 personer. Ett antal personer är därutöver sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ytterligare ett antal västeråsare ingår i de 539 000 personer som är sjukpensionerade. En dramatisk ökning har skett av sjukpensioneringarna under senare år. Den kartläggning som Dagens Nyheter publicerat de senaste veckorna visar att det i mångt och mycket är bristen på adekvat arbete som är grunden till pensioneringarna. Många sjukpensionärer skulle kunna ha ett arbete där deras kvarstående förmåga tas tillvara.

Varje dag läggs varsel på arbetsmarknaden där tillverkningsjobb försvinner. Motiveringen är alltid att det inte längre är möjligt att konkurrera med polska, kinesiska, indiska eller lettiska med flera länders löner.

Av ungdomar under 25 år är det minst 20 procent som står helt utan sysselsättning i form av skola eller arbete.

Om vi drar ut dessa trender kommer nästa år av Sveriges 9 miljoner innevånare, mer än 5 miljoner antingen att vara barn, gamla eller utanför arbetsmarknaden. Översatt till Västerås innebär det att av 130 000 bosatta så har 44 procent eller 57 000 personer arbete. Resten - eller närmare 73 000 individer - hänvisas i princip till att leva av ersättningar från den offentliga sektorn. Till exempel A-kassa som bekostas till 90 procent av skattemedel och pensionerna som tas ur skatten på att ha anställda (arbetsgivareavgiften). Konsekvensen är att varje arbetande skattebetalare måste försörja förutom sig själv minst 1,2 icke skattebetalare. Dagens skatteuttag förslår inte, trots att de utgör mer än 50 procent av BNP.

Finansminister Pär Nuder har också flaggat för att skatterna måste höjas i framtiden om välfärdsstatens mål skall klaras, senast i ett tal i Uppsala.

I folkpartiets Sverige är inte skattehöjningar lösningen på arbetsmarknadsproblemen. Till skillnad från regeringen och socialdemokrater i allmänhet, ser vi roten till problematiken i att allt för många pålagor och hinder lagts på arbetsgivarna. Kan väl klimatet och kostnaderna för att anställa människor bringas ned i normal nivå, så inträffar inte scenariot med att skattehöjningar måste till. I stället för en "ond spiral" med färre sysselsatta och därmed skattebetalare som ger upphov till högre skatter och därmed än färre sysselsatta, bygger vår modell på att stimulera till mer arbete och därmed högre skatteintäkter från arbetsinkomster så att skatterna på sikt kan sänkas.

I tider av brist på arbetsgivare verkar det till exempel vanvettigt att ha särskild skatt på lönesumman. Den finns i dag, genom att bara drygt 23 procentenheter av de 33 som arbetsgivarna betalar på utgiven lönesumma, motsvarar någon förmån i form av pension, a-kassa, arbetsmiljökontroll med mera. Det övriga är ren skatt. Den bör tas bort för att minska kostnadsläget i Sverige i jämförelse med omvärlden. Ett annat hinder är den diskriminering som sker av fåmansföretagare = alla icke storföretag i skattesystemet. Jobbar de mycket och vill ta utdelning, betalar det minst 12 procentenheter högre skatt än andra.

Det finns också många administrativa föreskrifter som kan förenklas. Undersökningar visar att en småföretagare varje månad lägger ned mer än fem timmar på att lämna uppgifter till staten. Det sker oftast under straffansvar och givetvis utan betalning. Tid som kunde användas till till exempel exportinriktat arbete.

Socialdemokraterna är tysta i denna fråga när det gäller konkreta förslag och talar bara om besparingar inom kommunal verksamhet och om skattehöjningar. Därför undrar jag - vart tog idéerna vägen hos alla vänsterpolitiker som tidigare gått fram med: Ropen de skalla, arbete åt alla!

Göran Landerdahl, fp, andre vide ordförande i Västerås kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons