Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetsförmedlingen kan bidra till jobbtillväxt

Annons

Många konkurrerar om få lediga jobb. Färska siffror visar att 10 800 personer var inskrivna som arbetssökande på arbetsförmedlingarna i Västmanlands län i slutet av maj. Många arbetslösa har stått långt ifrån arbetsmarknaden under många år. Vissa har inte haft ett långvarigt jobb sedan 1990-talskrisen.

Trots den tröghet som råder på arbetsmarknaden står vi inför en uppgång framöver, även om det går betydligt långsammare än vad de flesta bedömare har hoppats och trott. Under det kommande året räknar Länsarbetsnämnden med att sysselsättningen kommer att öka med drygt 400 nya jobb i länet. Merparten kommer att skapas indirekt eller direkt beroende av den nya fängelseetableringen i Sala och det i ett flertal branscher men särskilt inom byggbranschen.

Trots det kommer inte arbetslösheten att sjunka utan öka något beroende på bland annat ökad inflyttning och fler studenter som examineras, samtidigt som fler av länets företag är restriktiva vid nyrekryteringar.

För att sysselsättningen ska öka så mycket som möjligt, måste alla aktörer på arbetsmarknaden dra sitt stå till stacken. Arbetsförmedlingen kan inte själv skapa de nya jobben.

Däremot måste Arbetsförmedlingen, i samverkan med andra aktörer, jobba hårt för att företag ska få tag på lämpliga personer att anställa och för att arbetssökande ska få arbete snabbare.

I hela landet pågår en rad insatser för att öka Arbetsförmedlingens bidrag till jobbtillväxten. På Arbetsförmedlingen Kundtjänst arbetar 220 arbetsförmedlare med att ge stöd per telefon till arbetssökande och arbetsgivare. De har öppet även på helger och kvällar. Arbetsförmedlingen Kundtjänst har samma möjligheter att ge individuellt stöd som den lokala Arbetsförmedlingen har, till exempel när det gäller att matcha arbetssökande till lediga platser.

Arbetssökande och arbetsgivare i Västmanlands län har kunnat få hjälp av Arbetsförmedlingen Kundtjänst sedan mars i år. Detta medför att mer tid frigörs på de lokala arbetsförmedlingarna för fler lokala arbetsgivarkontakter och för det fördjupade, personliga stöd som många arbetssökande behöver.

Många arbetsgivare är osäkra på konjunkturen och drar sig för att anställa, även om behov finns. Problemet för många arbetslösa blir att de inte får en chans att visa upp vad de kan. Arbetsförmedlingen kan erbjuda anställningsstöd i form av skatterabatter till arbetsgivare som anställer ungdomar eller långtidsarbetslösa.

Anställningsstöden kan ge arbetsgivarna möjlighet att tidigarelägga rekryteringar och överbrygga rädslan för att nyanställa. Samtidigt får många arbetslösa chansen till ett jobb, som kanske är den första kontakten med arbetsmarknaden på lång tid. Erfarenhet visar att anställningsstöden är en effektiv insats för att korta arbetslöshetstiden. Närmare hälften av dem som får ett jobb med anställningsstöd, har fortsatt jobb efter tre månader.

Det pågår en intensiv jobbjakt från arbetsförmedlingarna i Västmanland. För att ge fler arbetssökande möjlighet att få anställning, eventuellt med anställningsstöd, genomförs nu ett flertal aktiviteter som till exempel annonskampanjer, besök på företagsmässor och hela dagar vikta för besök hos arbetsgivare.

Det finns stora möjligheter till arbete i Västmanland om de arbetssökande kan öka sin geografiska och yrkesmässiga rörlighet. Arbetsmarknadsutbildning är ett av de hjälpmedel som finns för att åstadkomma detta.

Fängelseetableringen i Sala är ett utmärkt exempel där det kommer att behövas arbetskraft från hela länet inom exempelvis bygg- och vårdsektorn. Utannonseringen av hundratalet tjänster med tillträde till hösten kommer att skapa en rörlighet både hos redan anställda inom vårdyrket och ge möjlighet för arbetssökande att etablera sig. För att underlätta anordnas en arbetsmarknadsutbildning inom vården med inriktning psykiatri för ersättningsrekryteringarna på andra arbetsplatser i länet och för nyrekryteringarna till fängelset i Sala.

Ett annat bra exempel är CNC-operatörer, där ett visst överskott finns i de västra delarna av länet medan de norra delarna har behov av samma arbetskraft. Här kan Arbetsförmedlingen vara med och underlätta rörligheten genom intensivt matchningsarbete.

När det gäller morgondagens arbetskraft måste alla i samhället ta sitt ansvar. Det här är Arbetsförmedlingens bidrag. Vi uppmanar nu små och stora arbetsgivare att dra sitt strå till stacken för fler jobb och pröva den stora arbetskraftsresurs som finns.

Karl-Erik Pettersson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons