Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetsro - en förutsättning för kunskaper

Annons

VLT har under de senaste dagarna uppmärksammat problem med hot och våld mot lärare. Det är ett omfattande problem och allt fler lärare upplever sociala problem i skolan.

På samma sätt är eleverna utsatta för våld och hot om våld. Det handlar också om kränkande ord och direkt mobbning. Barn- och ungdomsnämndens undersökning visar att 10 procent av barnen i årkurs 5 uppger att de har utsatts för mobbning. Främlingsfientlig-heten är också omfattande där 13 procent uppger att det finns främlingsfientlighet på deras skola.

Signalerna är alarmerande och åtgärder måste till. Situationen har varit ungefär densamma under flera år och det krävs krafttag för att det skall leda till förändring. Vi måste gemensamt ta ansvar för att bryta ett negativt mönster. Det krävs att vi alla på olika sätt och på olika nivåer agerar.

Vi måste gemensamt vara tydliga vad som är accepterat och vad som inte är accepterat. Föräldraansvaret måste stärkas. Skolan kan och skall inte ta ansvar för barnens hela uppfostran.

Socialtjänstens samarbete med skolan måste stärkas. Särlösningar bör tillåtas för elever som systematiskt stör undervisningen. Dra nytta av kunskaper från Finland som har goda resultat och arbetsro i skolan.

Trygghet och arbetsro är en förutsättning för att elever skall utvecklas och kunna tillägna sig kunskaper i skolan. Skolans uppdrag att ge en god undervisning kan bara uppnås om eleverna upplever trygghet och arbetsro i skolan. Arbetet för att skapa en sådan miljö måste förstärkas.

Lärare och rektorers befogen-heter för att vidta nödvändiga åtgärder när enstaka elever stör andra elevers trygghet och arbetsro måste tydliggöras.

Elisabeth Unell

Mikael Damsgaard

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons