Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetsvärdering kan ge rättvisare löner för kvinnor

Annons

Lönebildning är ett ämne som engagerar, åtminstone om det handlar om den egna lönen. Om toppchefer, idrottsstjärnor och musikidoler är värda sina ersättningar skall jag inte spekulera i. Jag vill argumentera för arbetsvärdering som ett redskap för rättvisare löner.

I en öppen marknadsekonomi kan man aldrig bortse från att tillgång och efterfrågan på olika kompetenser spelar stor roll för dessas pris.

Men arbetsmarknaden är ingen helt fri marknad. Parterna och staten har skapat en rad regleringar som i första hand syftar till att skydda den enskilde arbetstagaren.

Därmed har arbetsgivarna och de fackliga organisationerna har ett stort ansvar för att skapa system som ger en lönebildning som uppfattas som legitim och rättvis i samhället.

All tillgänglig lönestatistik visar att kvinnornas löner är lägre än männens. De två första förklaringarna är att kvinnor

i större utsträckning jobbar deltid och söker jobb med lägre krav och därmed lägre lön.

Detta är förmodligen inte hela sanningen. Statsmakterna har tydligt lagt sig i lönebildningen på detta område.

I Jämställdhetslagen har man sagt att: "I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillor mellan kvinnor och män skall arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren".

Redan när Jämställdhetslagen tillkom 1991 fanns ett krav på arbetsgivaren skulle kartlägga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Den citerade skrivningen från lagen tillkom år 2000 och var en tydlig skärpning av lagen som inte uppskattades av arbetsgivarna.

Som exempel ansåg dåvarande Svenska kommunförbundet att uppgiften med lönekartläggning inte var praktiskt genomförbar.

I Västerås stad inleddes 2002 ett partsgemensamt arbete kring arbetsvärdering. Även om det varit trögt och försenat har flera steg tagits mot en fungerande lönekartläggning. Vi har inte gett upp och sagt att det inte går att göra en jämförelse av kraven i jobbet.

Ett arbetsvärderingssystem kallat BAS har köpts in från Löneanalyser AB. Systemet skall värdera de krav som finns i olika arbeten och som kan härledas från det verksamhetsresultat som skall åstadkommas.

Systemet är tillgängligt via webben. Alla chefer i staden har fått utbildning i hur värderingarna sker. Ett antal attestanter är utbildade för att kontrollera kvalitén på chefernas värderingar.

Det går inte att mäta kraven i jobbet helt objektivt utan att ha värderingar med. Däremot ger ett systematiskt jobb med en väldefinierad modell en rangordning av jobbens svårighet och tyngd. Faktorerna man tittar på är kunnande i form av utbildning och erfarenhet, problemlösning, ansvar och arbetsförhållande.

Med mer än 10 000 värderade befattningar växer en bild fram som visar att mäns löner är högre även om kraven på befattningen är lika. Men bilden är inte entydig. Skillnaderna i olika grupper med likartade krav på befattningar är inte stora och i några grupper har kvinnorna högre löner än männen.

I och med att över 80 procent av kommunens anställda är kvinnor och flertalet av dessa finns i lågt avlönade yrken samtidigt som männen är mer jämt fördelade över yrken med varierade befattningar blir det inte meningsfullt att jämföra den totala medianlönen mellan grupperna. De skillnader som finns och som inte är sakligt grundade måste åtgärdas.

I en politiskt styrd organisation är det i slutända politikerna som måste göra prioriteringarna och se till att dessa får genomslag. Redan det faktum att vi får fram en kartläggning som visar på skillnader mellan mäns och kvinnors löner när kraven är lika får enligt min uppfattning effekter för lönebildningen.

Utöver lön finns det två andra tydliga strukturella faktorer som visar att arbetslivet inte är jämställt.

Den kommunala arbetsmarknaden är så oerhört könssegregerad. Det finns massor av stora arbetsplatser som fortfarande är helt enkönade. Kvinnorna i kommunen är mer än dubbelt så sjuka som männen.

Det finns med andra ord utrymme för fack och arbetsgivare att kavla upp ärmarna och genomföra åtgärder för ett bättre arbetsliv både för kvinnor och män.

Håkan Berndtson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons