Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetsvillkoren ska bli bättre

Annons
Utvecklar. Västerås stad har gjort en kartläggning för att utveckla socialkontoren.Foto: VLT:s arkiv

Vi delar ambitionerna som framförs i inlägget den 18 februari om vikten av att skapa bra arbets- och lönevillkor på socialkontoren.

Individ- och familje- nämndens socialkontor överfördes till Sociala nämndernas förvaltning 2013. Under året har vi fått en djupare inblick i verksamheten och startat flera kartläggnings- och utvecklingsarbeten som rör arbetsmiljö, lön, kompetensutveckling och organisation.

Vi ser att det finns behov av att stärka kvaliteten i det myndighetsutövande arbetet, samt att arbeta med arbetsmiljön och arbetsplatskulturen på flera socialkontor.

Under 2014 riktar kommunstyrelsen två miljoner kronor i en extra lönesatsning till socionomer och sjuksköterskor. Årets lönerevision ska resultera i mer likartade ingångs-löner, och extrasatsningen ska bidra till en ökad lönespridning.

Att skapa förutsättningar för en god löneutveckling är ett långsiktigt arbete. Det kräver resurser samt en kompetens- och löneutvecklingsmodell som, precis som efterlyses, stärker viljan att arbeta kvar inom Västerås stad. Vi har börjat ta fram en sådan modell för socialsekreterare och nyligen presenterat ett förslag till de fackliga organisationerna.

Tillsammans med dem och övriga medarbetare vill vi nu slutföra arbetet så att modellen kan användas i höstens medarbetarsamtal och i 2015 års lönerevision.

Skribenterna efterfrågar en kommission för att förbättra socialsekreterarnas arbetsvillkor och resurser. Under hösten har vi genomfört två större kartläggningar av resurser och omfattning på ärenden/handläggare på tre av socialkontoren.

Syftet var att ta fram en modell som stöd för kommande resurstilldelning. En liknande resursfördelnings- modell finns sedan 2012 för socialkontoren ekonomi. Nämnden började tillämpa modellen från 2013,med fler tjänster som resultat.

Berörda medarbetare har fått en första information om resultatet av kartläggningarna. Ärendet har beretts av nämnden som gett klarsignal till att vilja tillämpa modellen från 2015.

Chefer och medarbetare på de tre socialkontoren får nu börja arbeta med resultatet. Rapporterna belyser nuvarande resurser och arbetsuppgifter, samt pekar på behov av att kvalitetssäkra arbetet, oavsett resurstillgång.

Kommande analysarbete ska utgöra underlag för en samlad bedömning av framtida resursbehov.

De kartläggningar och egenkontroller som vi genomfört under året pekar tydligt på ett behov av att förbättra kvaliteten i handläggningen. Behoven av kompentensutveckling spänner från att skapa och tillämpa gemensamma rutiner till att utveckla metoder med stöd i evidens eller beprövad erfarenhet.

Vi har därför startat ett flerårigt kvalitetsutvecklingsarbete som även kan bli en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samarbetet med Mälardalens högskola ska också stärkas för fortsatt kompetensutveckling.

Västerås har, som landets övriga kommuner, svårigheter att rekrytera socialsekreterare. De är en ”bristvara” på arbetsmarknaden. Ett traineeprogram för socionomer kommer under året att tas fram med ambitionen att förbereda för framtida rekryteringsbehov.

Vi är övertygade om att de här aktiviteterna stödjer våra gemensamma ambitioner att skapa en framåtsiktande myndighetsförvaltning med goda arbetsvillkor.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons