Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arkitekt: Ska exploateringsavtal få gå före plan- och naturlagar?

I en nyhetsartikel på sidan 8 den 7 december står det att: "det är nu 90 meter från vattnet till bebyggelsen" enligt den detaljplan som kommunfullmäktige antog den 6 december för Öster Mälarstrand, etapp 2, Dp 1645. Det stämmer inte.

Annons

Enligt protokoll och karbilaga från mötet ligger två bostadshus fortfarande 58 meter från stranden och tillhörande

bostadsparkering 35 meter ifrån.

Om man då rör sig längs stranden inom strandskyddsområdet blir upplevelsen av strandvyn inte bättre av att fyra hus har

tagits bort om två hus ändå ligger kvar. Dessutom finns två till blockerande hus redan markerade för nästa etapp på samma plankarta. Enligt länsstyrelsens narturvårdshandläggare är det också risk att detta prejudikat leder till att även andra byggbolag i framtiden kan kräva att de skall få bygga närmare stranden än 75 meter. JM och Peab har ju fått det!

Samtidigt kan man notera att ordföranden i kommunfullmäktige och fastighetsnämnden, Göran Landerdahl (fp) i en debattartikel i VLT den 9 augusti skrivit att det aktuella detaljplaneförslaget för Öster Mälarstrand etapp 2 skall jämföras med socialdemokraternas tidigare förslag. Detta måste i så fall avse den senaste officiella fördjupade översiktsplanen, Öp56 från 2004, och det officiella exploateringsavtalet med Mälarstrandens Utvecklings AB.

Om man läser dessa tidigare dokument finner man att i den fördjupade översiktsplanen Öp56, som åberopas i aktieägaravtalet med Mälarstrandens Utvecklings AB, redovisas en principiell kajhushöjd på fem våningar. Varför visas då samma kajperspektiv och fasadillustrationer i den nu aktuella detaljplanen, Dp1964, med hushöjder på åtta våningar? Är detta åter en fråga som i förväg har "låsts fast" i exploateringsavtal innan detaljplanefrågan har prövats, på liknande sätt som vallöftessveket att gamla båtservicen skulle kunna ligga kvar vid Öster Mälarstrand?

I samma debattartikel skriver Landerdahl att länsstyrelsen anser att bostadshusen i kvarteret Toppseglet måste utgå med hänsyn till strandskyddet. "En åsikt som jag personligen delar" skriver han. Varför har då Västerås kommun inte ändrat planförslaget i denna del utan istället krävt att det är

Länsstyrelsen som skall ändra sig, trots den mycket starka avvikande mening som länsstyrelsens naturvårdshandläggare anför i skrivelsen från den 22 oktober 2007? Det är en mycket allvarlig erinran som inte omnämns i kommunfullmäktiges protokoll från den 6 december. Är detta en tredje fråga som "låsts fast" i exploateringsavtal innan detaljplanefrågan har prövats?

Göran Landerdahl måste svara ärligt och uppriktigt på ovannämnda frågor innan planen vinner laga kraft den 10 januari 2008. Att politiska beslut kan gå emot olika medborgargrupper är i sig inget ovanligt, men planbeslut skall inte backas upp med falsk informationsspridning. Har vi nått en punkt där exploateringsavtal och informationstaktik går före plan- och naturvårdslagar?

Rune Karlsson

arkitekt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons