Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arkitekt: Västeråsalliansen röstfiskade med falska beten

Inför valet 1994 gick socialdemokraterna ut med vallöften att de skulle upphäva dåvarande fördjupade översiktsplan för Öster Mälarstrand, Öp40, och inte tillåta någon bostadsbebyggelse närmare strandlinjen än 75-100 meter.

Annons

När de sedan vann valet 1994, tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet, tog de snabbt tillbaka löftet att de skulle upphäva den fördjupade översiktsplanen, med argumentet att de kunde lösa erforderliga ändringar i samband med upprättande av detaljplaner.

De ändringar som senare gjordes var dock mest av "storvästkaraktär". De bibehöll i princip den tidigare kommunala majoritetens markdispositionsplan och ökade bara hushöjder och exploateringstal med 14-70 procent. Utlovade terrasshus på 2-4 vångar blev 6 våningars skivhus. Tidigare föreslagna punkthus ersattes med en kompakt bågformad husmur, och det mest känsliga huset vid foten av Himlabacken blev ett 7-våningshus i stället för utlovade 2-4 våningars terrasshus.

För området vid den nu utställda detaljplanen, Dp1645, vid båtserviceanläggningarna vid Öster Mälarstrand tog socialdemokraterna senare fram en ny fördjupad översiktsplan, ÖP56, som ytmässigt är lika den tidigare borgerliga planen från 1994, bortsett från att de har trängt in ytterligare ett bostadskvarter mellan Öster Mälarstrandsgatan och stranden i områdets sydvästra del. Som grundstruktur anges 3-4 våningar, men där finns också en diffus text om "högre hus med 5-7 våningar /.../ som orienterande landmärken eller markering av viktiga platser".

Omfattning och lägen för sådan högre bebyggelse beskrivs dock inte, vilket innebär att man vid varje enskild etapp kan åberopa sådana formuleringar. Så även i den nu aktuella detaljplanen, Dp1645, vilket ger hushöjder som kraftigt avviker från den måttligare skala på 3-våningshus som angavs på försättsbladet till den tidigare borgerliga majoritetens fördjupade översiktsplan, Öp 40 från 1994. Göran Landerdahl (fp), dåvarande vice ordföranden i fastighetsnämnden, och Claes Kugelberg (m), dåvarande vice ordföranden i byggnadsnämnden, lovade dagen före valet 2006 (VLT 16/9 2006), att "vi i Västeråsalliansen står eniga och vill ha en friyta efter stranden om minst 75 meter, vi vill låta båtservicen vara kvar i nuvarande läge och höga hus kan placeras närmare Björnövägen".

Då trodde säkert många väljare att de med en röst på den borgerliga alliansen skulle få en båtvänligare, fritidsvänligare och skalmässigt mänskligare bebyggelse nere vid Mälarstranden. Inte bara en fortsättning med höga kompakta betongsosseklotsar à la Östra Hamnen. Men ack så grundlurade dom blev. Så fort valet var över meddelade politikerna att flytten av båtservicen redan var fastlåst i avtal, vilket Landerdahl och Kugelberg säkert visste redan innan valet, speciellt advokaten Göran Landerdahl som dessutom var vice ordförande i "Västerås Strategiska Fastigheter AB". Ser man sedan till de stora husvolymer på 8 och 6 våningar som placeras endast 32 och 55 meter från strandlinjen i den nu aktuella detaljplanen Dp1645 vid Öster Mälarstrand så blir valfläsksveken från politikernas sida än mer uppenbara.

Att sedan miljöpartiet har gått in i Västeråsalliansen för att värna om mera höga betongsosseklotsar tätt intill stranden enligt löften som förmodligen skrivits in i det av miljöpartiet uppbackade socialdemokratiska markförsäljningsavtalet med två stora byggbolag innan valet, detta gör inte saken bättre. Så lite "allvar" låg det bakom VLT-artikeln den 16 september och så lite allvar låg bakom Västeråsalliansens "krav att stoppa socialdemokraternas höga hus vid stranden vid Mälarparken".

Vad står det egentligen i kommunens avtal med Mälarstrandens utvecklings AB? Vilka ritningar finns med där? Vilket datum skrevs det under av vilka och vilket diarienummer har det fått i kommunens arkiv? Vallöften, "samråd" och "utställningar" enligt Plan- och bygglagen tycks bara vara medveten vilseledande skendemokrati. Hur skall väljarna då veta vad de skall rösta på?

Rune Karlsson

Arkitekt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons