Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Återupprätta förtroendet för rättssamhället

Annons

Runt om i Sverige har polisstationer avbemannats och många kommuner saknar därmed polis nattetid och på helgerna. Den nuvarande polisorganisationen klarar inte av att sköta både förebyggande åtgärder, övervaka den allmänna ordningen och utreda begångna brott. Talande är att polisen i Sverige klarar upp betydligt färre brott än i till exempel Storbritannien. Ett annat är att polisen sällan eller aldrig utreder bil- och bostadsinbrott.

Rättsstatens grundvalar bygger på att människor tror på polisens och rättsinstansernas förmåga att upprätthålla lag och ordning. Sviktar denna tilltro ökar risken för korruption, kriminalitet och att medborgarna tar lagen i egna händer. Trots de många engagerade och duktiga poliserna runt om i landet har polisen under tio års socialdemokratiskt styre tappat kraft. Tryggheten mot brott minskar i samhället.

I Västerås har närpolisen lagts ned, vilket inneburit att bland annat det förebyggande arbetet bland ungdomar fått stryka på foten. I Hallstahammar och Surahammar saknas poliser och stationerna i Kolbäcksådalen kan inte hålla öppet i önskad utsträckning. Detta måste ändras. På folkpartiets landsmöte nyligen antog vi ett program som utgår från att polisen måste bli effektivare och mer synlig ute i samhället. Mer kan uträttas med bättre ledarskap, utbildning och ökade tekniska resurser. Därutöver krävs det att fler poliser utbildas men framförallt anställs för att uppnå målet att medborgarna ska känna säkerhet och trygghet, oavsett var i landet man bor.

Förtroendet för rättssamhället bygger också på att domstols-organisationen är effektiv och att den har en lokal förankring. Diskussioner pågår om nedläggning av tingsrätterna i Sala och Köping. All personal och samtliga förhandlingar ska finnas i Västerås. Motsvarande har skett i Uppsala län genom beslut om indragning av tingsrätten i Enköping. Motivet är besparingar sett ur domstolarnas perspektiv.

Vad som glöms bort är att andra myndigheter får ökade kostnader för resor och ersättning för restid. Det går inte heller lika lätt att hämta en person som uteblivit, eftersom körtiden blir lång och polisen normalt saknar lokalkännedom utanför Västerås.

De små tingsrätternas sårbarhet kan minskas genom samarbete. Att en domare reser ut till Köping eller Sala är mycket billigare än att parterna och vittnena ska åka till Västerås. Om samtliga kostnadsökningar summeras, visar det sig att besparingen för staten är försumbar eller ibland negativ.

Att ha en tingsrätt i en kommun har också ett symbolvärde. Rättvisan finns i närområdet. De flesta känner i vart fall till någon som arbetar på eller har anknytning till ortens domstol. Detta ger legitimitet för domstolens beslut och är ett starkt kitt i samhället.

Folkpartiet kommer efter ett maktskifte nästa år att fortsätta arbeta för en synligare polis och ett domstolsväsende närmare medborgarna.

Johan Pehrson

Agneta Berliner

Göran Landerdahl

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons