Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Attendo Care: Större valfrihet i äldreomsorgen!

Annons

I det offentliga rummet talas det ofta om att högre kvalitet i omsorgen förutsätter mer pengar. Det är enkelt att konstatera att framtidens äldreomsorg kommer att kosta mer pengar, eftersom fler blir allt äldre i Sverige. Men vi tror inte att det finns ett självklart samband mellan kvalitet i omsorgen och mer pengar. Vi tror snarare att det behövs fler entreprenörer som kan utveckla idéer som leder till kvalitetsförbättringar i omsorgen. Genom att låta fler utförare verka inom omsorgen kan vi tillsammans med kommunerna utveckla den.

En viktig aspekt av kvalitet i omsorgen rör omsorgspersonalen. För att omsorgsbranschen även i framtiden ska kunna locka till sig skickliga medarbetare måste det erbjudas spännande och utvecklande jobb med möjlighet att göra karriär. Här har de privata omsorgsföretagen en viktig roll att spela, genom att erbjuda bland annat kompetensutveckling och karriärutveckling stärks medarbetarna i sina yrkesroller. Dessutom kan omsorgspersonalen själv välja mellan jobb i offentlig och privat regi när det finns en mångfald av arbetsgivare. Detta leder till en dynamisk och effektiv arbetsmarknad.

Det var inte så länge sedan krav på eget rum i långvården var en valfråga i Sverige. Att bli gammal betraktades som en sjukdom. Glädjande nog har vi kommit längre i dagens äldreomsorg och en anledning till den snabba utvecklingen på senare år är uppkomsten av privata företag på området. De ledande privata omsorgsföretagen har bland annat bidragit med kvalitetssystem som bygger på tydliga rutiner och konsekvent uppföljning av verksamheten. Dokumentation och egenkontroller är exempel på viktiga delar av kvalitetssäkringen.

Ytterligare ett sätt att mäta kvaliteten är brukarundersökningar. Flera av de ledande omsorgsföretagen genomför årliga brukarundersökningar genom att fråga brukarna vad de tycker om omsorgen. På Attendo Care låter vi årligen ett externt undersökningsföretag (Temo Synovate) fråga närmare 10000 brukare hur de upplever omsorgen som vi erbjuder. Svaren är anonyma och ger oss värdefull information hur vi ska bli ännu bättre.

Vi har sett att kommuner som har en mångfald av utförare fått högre betyg i sina kvalitetsundersökningar samtidigt som kostnaderna för äldreomsorgen i dessa kommuner sjunkit. Västerås är ett tydligt exempel på en kommun som tidigt erbjudit medborgarna alternativa utförare i omsorgen.

Resultatet är entydigt: kommunen har både högre kvalitet och lägre kostnader än kommuner som saknar privata alternativ. Även Linköping, Arboga, Falkenberg och

Laholm är kommuner som visar ett motsvarande samband. Vi hoppas att dessa kommuner, med Västerås i spetsen, kan inspirera fler kommuner att ta steget mot valfrihet i omsorgen.

Margareta Nyström

Vice vd Attendo Care

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons