Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Även landets tillväxtmotor behöver statlig smörjolja

Annons

På onsdag, den 20 oktober, presenterar vi från Mälardalsrådet, Föreningssparbanken och Stockholms läns regionplane- och trafikkontor, RTK, en aktuell rapport över läget i regionen. Det finns mycket att glädja sig över, men även en hel del brister att rätta till. Mycket rår vi själva över inom regionen men en del behöver vi få draghjälp med från riksdag och regering.

I rapporten, som heter Stockholm-Mälarregionen 2004 - en nulägesrapport, konstateras att vår region är beroende av den globala ekonomin. Vad som händer utanför landets gränser påverkar oss mer än vad som händer i Sverige. Därför är det helt avgörande att vi fokuserar vårt arbete på att stärka regionens internationella konkurrenskraft och samarbetsförmåga.

Genom internationella jämförelser vet vi också att det är befolkningstäta regioner som har bäst förutsättningar att växa. En tillväxt som i sin tur kan ge förutsättningar för en ökad livskvalitet och välfärd. Täthetens betydelse för tillväxten är naturligtvis en nackdel för det glesa landet Sverige. Därför bör vår regions täthet ses som en nationell tillgång - och en nationell angelägenhet.

Men enbart täthet räcker inte. Rapporten visar också att vår

region är sårbar. Det finns en uppenbar risk att vi i framtiden kommer att pendla mellan arbetslöshet och överhettning - ett problem som vi bara kan lösa genom en fortsatt regionförstoring.

Här handlar det om en sammanhållen och långsiktig planering av infrastrukturen, vilket är viktigt även ur ett miljöperspektiv. För även om vi nu ser att utsläppen av kvävedioxider har minskat med 25 procent mellan åren 2000 och 2002, så vet vi att långsiktigt hållbar tillväxt bara kan skapas med ett fungerande och hållbart transportsystem. Det måste helt enkelt gå att bo på en ort och arbeta på en annan i vår region, utan att miljön blir lidande. Genom en fortsatt samverkan över administrativa gränser skapar vi de förutsättningarna. På sikt måste vår region ha en gemensam kollektivtrafik.

Stockholm har alltid fungerat som en magnet. Nyfikna och välutbildade människor har alltid sökt sig till huvudstaden. Men vår rapport pekar också på en motsatt trend. Nu sker en utflyttning från Stockholm till resten av regionen. Det är delvis ett nytt mönster. Rapporten konstaterar att det finns en god potential för en ökad tillväxt, men att bristen på bostäder är ett stort hinder.

Vi måste tänka regionalt när det gäller bostadsbyggande. I rapporten Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen - framtida behov och förväntat byggande, konstaterar regionens fem länsstyrelser att det de närmaste 25-30 åren kommer att behövas minst en halv miljon nya bostäder. Det innebär att det måste byggas minst 20 000 bostäder varje år. I dag byggs knappt hälften. För att få fart på byggandet krävs kraftfulla åtgärder på alla nivåer.

Rapporten visar också att forskningen och den högre utbildningen är ojämnt fördelad inom regionen. I Stockholms län har antalet personer med forskarutbildning ökat med över 50 procent de senaste tio åren. I dag finns där drygt 17 000 personer med forskarutbildning. I resten av regionen finns bara cirka 600 personer per län. För att öka det totala antalet platser vid högre utbildning, krävs en bättre samverkan och en tydligare specialisering inom regionen. Initiativet från sex lärosäten inom universitetsnätverket Uppsala-Stockholm är lovvärt. Men även Örebro universitet och Mälardalens och Södertörns högskolor måste finnas med i den långsiktiga regionala strategin.

Alla länder har en tillväxtmotor. Men tillväxtmotorn behöver också statlig smörjolja för att gå bra. Vi ropar inte efter allmosor eller åtgärdspaket till vår region. Vi vill se ett strategiskt partnerskap. Ett partnerskap för internationell konkurrenskraft.

Anna Berger-Kettner (s)

Stockholms läns landsting

och ordförande Mälardalsrådet

Sten Nordin (m)

Stockholm stad

Åke Hillman (s)

Västerås kommun

Bo Westerling (m)

Örebro läns landsting

Anders Bjurström (fp)

Landstinget i Södermanland

Margareta Widén-Berggren (s)

Östhammars kommun

Peter Nygårds

Föreningssparbanken

Dag Larsson (s)

Ordförande i RTN,

Regionplane- och trafiknämnden

Stockholms läns landsting

Jan Strömdahl, (v)

Förste vice ordförande i RTN

Anders Gustâv (m)

Andre vice ordförande i RTN

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons