Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avfallskvarnar i hushållen är tillåtna i Västerås

Annons

Bengt Gustafsson, ordförande i Vafab, varför vill Du förbjuda avfallskvarnar i Västerås? I dag är det tillåtet att installera avfallskvarnar i Västerås efter en anmälan till kommunen men kommer att förbjudas i den nya renhållningsordningen för Västerås kommun om inte västeråsarna protesterar före den 9 mars då remisstiden går ut för den föreslagna renhållningsordningen.

Surahammar har installerat 1 500 avfallskvarnar i hälften av hushållen och höjt gasutbytet från sitt reningsverk med 30 procent. Hade inte samma lösning varit bättre och billigare för Västeråsarna än att bygga en rötanläggning på Gryta för 150 miljoner?

Bengt Gustafsson och direktören för Vafab, Per Nilsson, har tidigare sagt att det inte går att införa avfallskvarnar i Västerås beroende på att ledningsnätet inte är dimensionerat för detta. Gustafsson och Nilsson är på denna punkt inte helt uppdaterade. Västerås stads reningsverk och ledningsnät klarar avfallskvarnar. Det kan finnas några enstaka avloppsrör där mängden avfallskvarnar måste begränsas.

För att få installera avfallskvarn i enstaka hushåll framöver, kommer det att krävas särskilda skäl som till exempel ett handikapp. Motiveringen till skärpning av reglerna är att bioavfall skall behandlas biologiskt. Syftet med separat behandling av bioavfallet är att produkten ska kunna nyttiggöras och samtidigt bidra till ett långsiktigt hållbart kretslopp enligt Gustafsson och Nilsson.

Enligt min åsikt saknar skärpningen av regeln för avfallskvarnar saklig grund. Fördelen med avfallskvarnar är en enklare och mer hygienisk samt billigare hantering av matavfallet jämfört med biltransport till rötkammaren på Gryta.

Om matavfallet hamnar på Gryta-tippen via de bruna påsarna eller i reningsverket, så är det rötning och metanutvinning i bägge fallen. Fördelen med rötningen på Gryta är att restprodukterna går tillbaka till jordbruket så att bönderna kan odla havre som sen eldas i böndernas värmepannor.

Då är det bättre att elda matavfallet direkt som ger dubbelt så mycket energi och mindre koldioxid i slutänden.

Att kompostera hemma är det sämsta alternativet då hemmakomposten i regel producerar metan som är 21 gånger farligare än koldioxiden som växthusgas.

Gunnar Björklund, m, ledamot av Västerås renhållningsstyrelse

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons