Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avgiftsförbud kan låsa in skolbarnen

Annons

Ett totalförbud mot avgifter i grundskolan diskuterades fram till dess att förhandlingarna om en ny skollag bröt samman. Innan diskussionerna eventuellt återupptas bör regeringen och samarbetspartierna begrunda varningarna för att ett avgiftsförbud kan leda till att utflykterna helt försvinner i vissa skolor. 69 procent av befolkningen är negativ till förslaget, enligt en Sifoundersökning.

Förra veckan bröt förhandlingarna mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet om en ny skollag samman. Till de diskuterade förslagen hör att den regel som i dag tillåter "inslag som kan medföra en obetydlig kostnad" för elever och föräldrar i grundskolan ska tas bort. Ett sådant avgiftsförbud har motiverats med att vissa skolor missbrukat möjligheten och genomfört resor för tusentals kronor.

Skolverket och många andra remissinstanser, bland dem såväl Lärarförbundet som Lärarnas Riksförbund, menar dock att en bättre lösning på problemen är en skärpt tillsyn från Skolverkets sida inom ramen för nuvarande lag, och sanktionsmöjligheter mot skolor som missköter sig.

Vi lät Sifo ställa följande fråga till 1 000 personer: "I dag kan elever och föräldrar vara med och betala olika aktiviteter som grundskolan anordnar, det gäller exempelvis museibesök och andra utflykter. Om ett förslag till ny skollag träder i kraft blir det förbjudet att låta elever och föräldrar bidra till utflykter. Enligt Skolverket kan detta leda till att sådana aktiviteter helt försvinner i vissa skolor. Anser du att det bör bli helt förbjudet att ta ut en avgift för vissa aktiviteter i grundskolan, såsom musei-besök och andra utflykter?"

På denna fråga svarade 69 procent av de tillfrågade "nej", 22 procent "ja" och övriga "vet ej". Oberoende såväl av ideologiskt hemvist som av hushållsinkomst var en majoritet av de tillfrågade negativa till att helt förbjuda skolavgifter. Resultatet är i linje med uppfattningen hos ett flertal remissinstanser som menar att ett avgiftsförbud skulle reducera antalet skolutflykter kraftigt.

Skolverkets remissyttrande är mycket tydligt: "Enligt Skolverkets mening finns behov av att i vissa enstaka fall ta ut en obetydlig kostnad till exempel vid museibesök och andra utflykter. Med förslaget finns en risk att sådana aktiviteter helt försvinner i vissa skolor."

Skolorna måste hantera möjligheten att ta ut en avgift för elevernas aktiviteter med respekt och förstånd. Men ett totalförbud mot avgifter skulle få oönskade konsekvenser. Myndigheten för skolutveckling påpekar att för vissa barn ger skolan de enda möjligheterna för studiebesök, lägerskolor och teaterbesök. Inte minst gäller det i socialt utsatta områden, där nyttan med utflykter av olika slag är mångfaldig.

Problemet, att ett antal skolor missbrukar dagens lagstiftning, bör inte lösas med ett avgiftsförbud som drabbar alla barn i grundskolan.

Regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet bör noga tänka igenom konsekvenserna av ett avgiftsförbud. Driv inte genom ett förslag som leder till färre friluftsdagar och utflykter - lås inte in skolbarnen!

Johan Strid

Nils Carlsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons