Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avskaffa EU:s jordbrukspolitik

Annons

Ombud för Sveriges alla lantbruksföretagare, småbrukare och landsbygdsföretagare möttes under två dagar till LRF:s riksförbundsstämma i Västerås. Svenskt lantbruk befinner sig i en turbulent situation på många sätt. Debatten före förbundsstämman har dominerats av flera stora frågor:

1. Personliga motsättningar i ledningen för LRF.

2. Allt färre lantbrukare skall klara allt större arealer med större och dyrare maskiner, som satellitstyrda traktorer

3. De lantbruk som har djur blir allt färre och besättningarna allt större och tekniken mer mekaniserad 4. En omfattande stordriftsrationalisering pågår inom livsmedels- förädlingen (mejerier, slakterier mm).

5. Markpriserna för både jord och skog ökar stadigt.

6. Producentpriserna sjunker samtidigt som direktörernas årslöner stiger till svindlande höjder.

7. EU:s nya jordbrukspolitik leder till en smärtsam ekonomisk försämring för de flesta lantbrukarna. EU-bidrag för produktion minskas och bidragen för olika miljöinsatser ökar.

8. Djurplågeri och vanvård fortsätter att ge dåligt rykte för svenska lantbrukare.

9. Stressande djurtransporter blir allt längre.

10. Konkurrensen inom livsmedelshandeln ökar och svenska produkter tappar marknadsandelar.

11. Konsumenttryggheten minskar.

12. Kemikalieberoendet fortsätter att orsaka miljöproblem.

13. Överskottsproduktion av subventionerade jordbruksprodukter från Europa hindrar utvecklingen av en sund marknad för U-ländernas produkter.

I detta svåra läge intar LRF den ohållbara positionen att "en gemensam europeisk jordbrukspolitik krävs för att skapa likvärdiga villkor på en gemensam marknad".

Villkoren är inte lika och kan aldrig bli helt lika för biologisk produktion.

Säsongens längd, klimatet eller tjälens djup kan inte ens EU styra via direktiv! Därför krävs det en regionalt anpassad jordbrukspolitik.Vänsterpartiet föreslår därför att jordbrukspolitiken skall åternationaliseras.

Våra skattepengar skall användas för att stötta ett miljövänligt jordbruk som kan förse oss med sunda livsmedel från en frisk jord och öppna landskap även i framtiden.

Många av problemen kan lindras eller helt undanröjas om våra offentliga medel används för att stötta regional utveckling och landsbygdsutveckling med våra naturresurser som bas. Detta bör ske i en mångsidig näring där familjeföretagen får en chans att överleva. Unga människor måste få en chans att utbilda sig till moderna naturbrukare och ges ekonomiska förutsättningar att få en god start som egna företagare.

Konsumenterna måste få en chans att välja ett brett sortiment av svenska kvalitetslivsmedel även i framtiden. LRF-ledningen står bakom den nuvarande EU-politiken som innebär en totalt frisläppt marknad för jordbruksprodukter i Europa. Detta gynnar stordriftstänkande, centralisering, byråkrati samt kapital- och maktkoncentration.

Familjelantbrukare, småbrukare, landsbygdsföretagare och konsumenterna är alla förlorare om den nuvarande EU-politiken får styra.

BÖRJE SVENSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons