Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avveckla modulboendet vid Billsta!

Annons

Hemlöshetsproblematiken i Västerås är inte löst med byggandet av de två modulerna vid Billsta Trädgård och beslutet om ytterligare moduler på Hamre. Dessa beslut hartyvärr dess-utom skapat motsättning mellan hemlösa och boende på de båda områdena.

Socialstyrelsen rapporterade i veckan om den kartläggning som visar att många tusen är hemlösa i Sverige, varav några hundra i Västerås. Vidare att två tredjedelar av dessa är drogberoende och de flesta har sin försörjning via bidrag. Den viktiga frågan att ställa är vilka åtgärder som är mest effektiva för att ge alla som behöver tak över huvudet. Dessutom - hur kan vi hjälpa de hemlösa att komma över de hinder som de möter för att komma in på den vanliga bostadsmarknaden?

De nuvarande härbärgena där det ställs krav på drogfrihet är inte lösningen. Där vill nämligen inte de som använder droger vistas till följd av de krav som ställs. Modulboende utan stundlig tillsyn ger däremot möjlighet för drogberoende personer att få bostad. Tyvärr till priset av att närboende störs. Ibland mycket, ibland mindre. Det är inte heller en bra lösning eftersom detta skapar en fientlighet mot hemlösa, trots att motståndet egentligen avser droganvändning och dess effekter.

Dessutom saknas vid modulboende faktiskt möjlighet, i avsaknad av reguljär tillsyn, att ställa motivationskrav på de hem-lösa. Sådana bör ställas, till exempel att med hjälp ta tag i sin drogsituation eller andra bekymmer. Görs inte det så är oddsen att de kan komma tillbaka till den vanliga bostadsmarknaden via lägenheter som disponeras av socialförvaltningen mycket små.

Motivations- och stödåtgärderna måste vara det viktiga särskilt för den enskilde hemlöse för att denne skall kunna komma ur den onda cirkeln att inte få boende och därmed inte heller kunna klara en drogavvänjning. Den optimala lösningen är således ett boende där drogpåtändning accepteras vid ankomst, men där avtändning och motivationsåtgärder för att komma ifrån drogerna och annan socialproblematik är ett mål i verksamheten.

En sådan motivations- och gränssättningsverksamhet kräver välutbildad personal och relativt god personaltäthet. Västerås stad bör därför satsa på ett lågtröskelboende med tillsyn kombinerad med motivationsåtgärder som första hjälpen mot hemlöshet. Detta bör kompletteras med ytterligare hem med motivationsboende som steg två i en kedja för att få de hemlösa att acceptera spelreglerna på bostads-marknaden.

Dessa två hem bör vara belägna på skilda ställen geografiskt för att man inte skall störa varandra. Hemmen skall vara bemannade med erfaren personal och ligga relativt centralt i staden för att fånga upp de hemlösa där de normalt befinner sig på dagarna. Hemmen bör dessutom vara kombinerade med ett dagcenter med motivationsträning och möjlighet att få livets nödtorft i form av mat och möjlighet att sköta hygienen med mera. Hemmen bör med fördel läggas ut på entreprenad i offentlig upphandling.

På så vis kan kommunen ställa de krav som behövs på utförarna och utvärdera verksamheten löpande. Kommunen undviker då dubbelrollen av att vara både utförare och kontrollinstitut för hur det hela sköts.

Sammanfattningsvis är modulboende utan dygnetrunttilllsyn med motivationsträning inte någon lycklig lösning för någon, vare sig för de hemlösa eller för dem som bor i närheten av modulerna. Vi anser därför att kommunen bör avveckla modulerna vid Billsta och skrinlägga planerna på modulbostäder för hemlösa på Hamre och i stället satsa på den organisation vi skissat på ovan.

Göran Landerdahl

Christer Malm

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons