Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

B-Å Nilsson (fp): VL behöver mer pengar för en miljösatsning

Annons

Hans G Erikson vill i VLT den 17 november för miljöns skull få en satsning på kollektivtrafiken. Ingen skulle bli gladare än jag om hans önskningar blev verklighet.

Det går just nu mycket bra för Västmanlands lokaltrafik (VL).

? Resandet ökade 2006 med drygt 7 procent och även 2007 ser resandeutvecklingen bra ut, fram till oktober en ökning på nära 4 procent.

? Andelen nöjda kunder som mäts i en rikstäckande undersökning har under året ökat på ett högst påtagligt sätt. VL är en av de trafikhuvudmän som har flest nöjda kunder.

Detta är glädjande, men det räcker inte. För att klara de utmaningar som Erikson önskar krävs ännu mer. Kollektivtrafiken i Västmanland finansieras som i alla andra svenska län dels genom vad resenärerna betalar, dels genom tillskott från kommuner och landsting.

I vårt län står resenärerna för drygt hälften och skattebetalarna för knappt hälften av VL:s intäkter. Den kraftfulla satsning som Erikson kräver kan alltså ske endera genom höjda taxor eller genom att länets kommuner och landstinget vill öka tillskottet av skattemedel.

Häri ligger problemet. En kraftig höjning av taxan skulle ofelbart leda till färre resenärer. Alltså återstår att försöka få lite mer av kommuner och landsting.

VL har sedan några år tillbaka ett framgångsrikt samarbete med länstrafiken i Sörmland och Örebro län. Detta har givit VL tillgång till en mycket kompetent företagsledning och vi kan dessutom dela kostnaderna med två andra länstrafikbolag.

Samarbetet har dessutom givit underlag för att jämföra mellan tre i stort sett ganska lika län. En jämförelse visar att i Västmanland satsas i särklass minst av skattemedel på kollektivtrafik.

Om VL skulle få lika hög andel skattemedel som i Sörmland och i Örebro län skulle tillskottet av skattemedel öka med 40-60 miljoner per år. Om VL fick dessa resurser skulle jag vilja se en satsning på länstrafiken. Det måste vara möjligt att arbetspendla från i princip varje del av länet.

Men resurstillskottet skulle även räcka till en satsning på förorts- och stadstrafiken i Västerås. Därför arbetar jag på att länets kommuner och landstinget i framtiden skall vara beredda att satsa mer av skattemedel för att skapa en kollektivtrafik som kan svara upp mot utmaningarna som krävs för att rädda vår miljö.

Bengt-Åke Nilsson

styrelseordförande för Västmanlands lokaltrafik

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons