Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

B Ekman: Trafikproblem vid Slottsträdgården kvarstår

Annons

I dagarna firar FN:s konvention om barns rättigheter 20-årsjubileum. Enligt riksdagsbeslut skall denna konvention genomsyra samhällets alla verksamheter och skapa en miljö för barn som ger största möjlighet till överlevnad och utveckling. Detta innebär ett nytt sätt att tänka för planerare, politiker och andra vuxna, inte minst då det gäller samhälls- och trafikplanering. Att ha ett barnperspektiv i planering och beslutsfattande är att se olika beslutsalternativ ur ett barnperspektiv, noga analysera vilka följder alternativen får för barn och slutligen besluta enligt principen om barns bästa.

För att på ett systematiskt sätt belysa hur barn påverkas av ett beslut och pröva och beskriva vilka åtgärder och utformningar som är de bästa för barn har Vägverket under ett flertal år, ofta tillsammans med kommuner, arbetat med en metod – en barnkonsekvensanalys som utgår från Barnkonventionens fyra huvudprinciper: w att varje barn, utan undantag, har rätt att få del av sina rättigheter

w att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

w att barnets rätt till liv och utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga

w att barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad

I planprocessen för Slottsträdgården 3 framfördes krav i form av ”Yttrande efter utställning” bland annat på att en barnkonsekvensanalys av trafikmiljön skulle genomföras, inte minst för att undvika subjektiva tyckanden och definitionsproblem av begreppet barnperspektiv i planering och beslutsfattande. Detta krav förbigicks med tystnad från kommunen.

Hänsyn till barn kräver att man vid trafikplanering som påverkar barn sätter deras rörelsefrihet, tillgänglighet och säkerhet främst. Barn ska på egen hand kunna ta sig till skola och kamrater utan att utsätta sig för olycks- och hälsorisker och utan att känna sig rädda. God tillgänglighet och rörelsefrihet kan ses som ett övergripande mål för barns välfärd och livskvalitet.

Trots planering av vissa förändringar av trafikmiljön på Hållgatan och trots att en del av byggtrafiken nu ska ledas via en tillfällig väg till och från Slottsträdgården kvarstår trafikproblem i området och vid skolorna genom resterande byggtrafik och en kommande trafik från cirka 170 lägenheter i Slottsträdgården. Genom att revidera detaljplanen för Slottsträdgården 3 och projektera för en permanent anslutning från Slottsträdgården till Västra Ringvägen skulle FN:s konvention om barns rättigheter bli mer än vackra ord under Barnens år 2009.

Birgitta Ekman, Västerås.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons