Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bara tomt prat att öppna Västerås mot Mälaren?

Annons
Så in i vassen. Utsikt över vattnet utanför Stadsträdgården efter det att vassen slogs under förra vintern.foto: göran landerdahl

Fastighetsnämnden beslutade den 18 mars 2010 att inriktningen på exploateringen av Stadsträdgårdsområdet skulle vara att bostadsbyggnader skulle uppföras i den östra delen närmast Björnövägen och att koloniområdet skulle vara kvar.

Den nedlagda Stadsträdgården på Hamre ligger i vassbältet. Alliansens idé var att samtidigt i planeringen att skapa en fri strandzon med vattenkontakt för allmänheten – likt Lögarängen – utan att inkräkta på tomtmark eller på det bevarade koloniområdet närmast Björnövägen. Förutom en mindre vassrugge som behöver bevaras för rening vid Hamrebäckens mynningen skulle därför på övriga delar av sjöområdet utanför Stadsträdgården vassen tas bort för att ge en öppen vattenyta utanför den nyskapade grönytan närmast stranden.

Vassen bekämpas genom muddring och/eller genom skärning av densamma, förutom kring Hamrebäckens utlopp. För dessa åtgärder borde miljöprövning ha påkallats redan för ett år sedan.

Den styrande minoriteten – och tyvärr en del av mina allianskamrater – har nu 2011 beslutat att ändra inriktningen till att slopa aktivitetsytan och inte bekämpa vassens utbredning. Beslutet är mycket olyckligt och bygger på kortsiktiga ekonomiska över-väganden i stället för den långsiktighet som behövs för att göra Västerås till en verklig Mälarstad. Vattenkontakt vid en allmänt tillgänglig yta är livskvalitet.

Inom kort är gång- och cykelstråket mellan åmynningen och Björnöbron fullt färdigt. Tråkigt nog är det svårt att se och komma nära vattnet på den senare delen av sträckan från Framnäs till Björnöbron på grund av att vassen skapat kärrliknande område cirka 100 meter ut. Där utanför är det stora vassbälten. Görs ingenting kommer allt att bli dymark för överskådlig framtid.

Orsaken till igenväxningen är att för-oreningar och övergödning har medfört att vassen brett ut sig under de senaste 50 åren. En första åtgärd är att se till att allt vatten som når sjön är renat. Arbetet med detta har startat och inom några år är dagvattnet som släpps ut och vattnet från Hamrebäcken inte längre gödning för vassen. Den andra åtgärden är att skapa fast mark närmast en ny strandlinje innanför en öppen vattenspegel.

För att uppnå detta måste vassen tas bort och en fast strand återställas så att det blir som det såg ut innan övergödningen förvandlade området. Att ha kvar vassen är inte motiverat av andra skäl då hela Hässlösundet täcks av en mycket omfattande vassmatta där fågellivet kan ha sin utbredning. En aktiv vassbekämpning bör i samma syfte också ske utefter cykelvägen mot Björnöbron för att ge västeråsarna på östra sidan en vatten-kontakt.

Det ökade inslaget av bostäder på Hamre hindrar därmed inte det rörliga friluftslivet utan finansierar i stället ett rum för alla Västeråsare närmast vattnet. Sikten från Björnövägen mot vattnet tas också fram igen. Alla västeråsare kan då njuta av Mälarens stränder i närområdet och under olika biologiska utvecklingsfaser.

Att avstå från denna investering av ekonomiska skäl är kortsiktig planering. Det som sker nu blir bestående, i varje fall under den närmaste 50-årsperioden, och kostnaderna skall därför beaktas från det perspektivet.

Att skapa kvalitet i boende och för friluftslivet måste få kosta pengar. Medel kan för detta ändamål frigöras överskott vid andra exploateringar och från fastighetsförsäljningar eller via skattemedel då det gäller livs-kvalitet för alla västeråsare. Gör vi inte detta nu kommer området att fortsätta vara kärrmark närmast stranden och ogenomträngliga vassruggar därutanför. Att ha det så är inte värdigt en Mälarstad.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons