Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barbro Larsson (c): Vi måste bli bättre på patientsäkerhet

Nyss hemkommen från den nationella konferensen om patientsäkerhet är jag stärkt i min uppfattning om att detta är ett område där det finns mycket att arbeta med.

Annons

Frågan berör oss alla. Patienter, anhöriga, professionella och politiker, vi måste alla hjälpas åt. Vi var ett 20-tal från Västmanland som deltog i konferensen och den kunskap som vi fått del av kan vi sprida vidare i vår dagliga gärning och på så sätt lyfta det viktiga arbetet.

Det är svårt att veta hur många människor som drabbas av en vårdskada men de undersökningar man gjort visar att knappt ett av tio vårdtillfällen på sjukhus under ett år ger en vårdskada. Definitionen av vårdskada är "en skada som uppkommer - inte till följd av individens sjukdom - utan till följd av vårdinsatserna i sig eller brist på sådana, när de borde ha gjorts mot bakgrund av patientens vårdbehov". En vårdskada innebär onödigt lidande för patienten, merarbete för landstinget och därmed ökade kostnader. Att göra rätt från början innebär att man kan få pengar över till annat i slutändan.

Om man lyckas med en höftoperation kan arbetet raseras genom att den som lägger om operationssåret slarvar med handhygienen. Under två veckor i våras genomfördes mätningar på nästan alla sjukhus i landet för att identifiera förekomsten av vårdrelaterade infektioner inom sjukhusens slutenvård. Då hade 11,3 procent av patienterna drabbats av en vårdrelaterad infektion. Ytterligare en mätning ska göras under hösten 2008 och två mätningar under 2009 för att se om man kan lyckas att halvera dessa infektioner före utgången av 2009. Västmanland låg bättre till än riksgenomsnittet vilket visar att man är på rätt väg och att arbetet måste fortsätta.

Att man får rätt läkemedel och rätt dosering är också viktigt. Här finns mycket arbete med att göra informationen till patienten och, i de fall där det behövs, anhöriga begriplig. Om man blir skickad mellan olika vårdformer, till exempel mellan demensboende och sjukhusvård, måste det vara klart vilka läkemedelslistor som är aktuella. Ett gott exempel på ett fungerande arbete i denna fråga finns här i Västerås på Herrgärdets servicehus. Där har man deltagit i SÄLMA - säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre, ett projekt som Sveriges Kommuner och Landsting drivit och där syftet är att minska antalet läkemedelsrelaterade vårdskador.

Att information om mig som patient finns tillgänglig på ett enkelt sätt om jag kommer till vården och inte kan tala för mig av en eller annan anledning kan man tycka vore självklart men så är inte fallet. Här finns det förbättringspotential att arbeta med.

Naturligtvis är målet att ingen patient ska skadas när den uppsöker vården. I landstingsplanen står också att det krävs ett ökat fokus på patientsäkerhetsfrågor. Under hösten kommer sjukvårdsutskottet att lyfta arbetet med patientsäkerhet genom ett seminarium i landstingsfullmäktige.

Barbro Larsson

ordförande i sjukvårdsutskottet landstinget Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons