Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barn och vuxna behöver varandra!

Annons

Barnombudsmannen Lena Nyberg skriver att arbetet med barnkonventionen går framåt men inte tillräckligt snabbt. Hon ger också en rad av förslag på hur barnens situation skulle kunna förbättras. Bland dessa nämns vikten av att ge barn mer inflytande, öka stödet till utsatta barn, minska mobbning och stress i skolan samt behovet av ökad kunskap hos "många yrkesgrupper som möter barn i situationer som kan vara livsavgörande för deras levnadsvillkor och vardag."

Frågan är om dessa olika förslag är tillräckliga. Man brukar säga att nivån på hur långt ett visst land kommit i sin utveckling kan ses i hur man behandlar sina barn och gamla. Och även om viljan är god så finns det andra perspektiv som måste lyftas fram om barnens situation skall kunna förbättras i vårt land. Det handlar om perspektiv som vi vuxna inte så gärna tar eftersom det i stor utsträckning berör oss själva och vårt livsmönster.

I en tidningsartikel från mitten av 1990-talet, det vill säga strax innan den stora sjukskrivningsvågen drog in över vårt land, intervjuades Rolf Ekman, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet i Svenska Dagbladet under rubriken "Har vi skapat ett livsmönster som vi inte klarar av?".

Ekman framför i artikeln olika symptom på att vårt livsmönster är på fel spår och poängterar den drastiska ökningen i plötslig vuxendöd som skett, att fertiliteten sjunker drastiskt i hela västvärlden, att epidemiologiska prognoser förutspår att den vanligaste dödsorsaken för människor mellan 20 och 40 år inom en snar framtid kommer att vara hjärt- och kärlsjukdomar, samt depression med självmord som följd.

Han menar att sammantagna ger dessa symptom en skrämmande bild av en kultur i sönderfall. "Det är som om vi inte längre ställer frågan: Vad är det som är viktigt? Vad är det att leva ett ur mänsklig synvinkel rikt liv?" I en Sifomätning från 2002 visade det sig till exempel att 62 procent av unga män i Sverige är rädda att bli misshandlade av andra ungdomar. En stor studie om den psykiska hälsan bland tonåringar i Västmanland visar att flickors psykosomatiska symptom har ökat under tiden 2001-2004, samma trend kan i viss mån avläsas vad gäller alkohol och droganvändning medan man motionerar mindre och mer sällan äter regelbundna måltider. Antalet flickor som inte mår bra psykiskt har ökat. Andra studier om barns psykiska hälsa visar på samma negativa trend.

Om vi nu står i den framtid professor Ekman varnade för och som många upplever som en realitet i dag - hur skall barn då kunna utveckla en inre frid, glädje och en känsla av att vara älskade? Om vuxenvärlden är så uppbunden av långa arbetsdagar, materialism, stress och känslor av otillräcklighet inför sina barn, om vårt äktenskapliga samliv resulterar i upprepade separationer, om den samlingspunkt som middagsmålet av tradition inneburit i familj och hem byts ut mot idrottsaktiviteter från tidig ålder med krav på skjutsande föräldrar, om samvaron i hemmet ersätts med en tv-apparat till eller ett nytt dataspel till. Hur skall barnkonventionen då kunna hjälpa?

Barn och vuxna behöver varandra! Vi behöver nära och kärleksfulla samtal och samvaro, där man har tid för varandra utan att känna sig stressad eller dödstrött.

Betraktar man barn som vilken samhällelig intressegrupp som helst missar man målet. Som politiskt instrument är barnkonventionen utmärkt! Den räcker dock inte till att stimulera till ett kärleksfullt samspel mellan barn och vuxna. Trots sin nödvändighet kan den bli till ett alibi för en samhällsordning, livsmönster och ett värdesystem som har blivit kärlekslöst och omänskligt.

Vi lockas att tro att vårt samhälle är barnvänligt när vi i själva verket rör oss i en tid av splittring, familjens sönderfall och existentiell osäkerhet. Det är vårt materialistiska värdesystem och hetsade livsmönster vi måste våga debattera och ifrågasätta - inte minst för barnens skull!

Olle Åhs, lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons