Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barnbidraget gynnar alla barn

Annons

Alla människor strävar efter ett bra liv. Vi för alla en kamp för att klara vardagen och för att våra barn ska få det bättre och få bättre förutsättningar än vad vi själva har haft. Denna strävan är också det som driver oss socialdemokrater när vi utformar vår politik.

För inte allt för länge sedan var samhällets stöd i olika skeden av livet villkorat. Bara de som var allra fattigast fick hjälp. Det gjorde att många kände sig och också blev utpekade som hjälpbehövande och svaga. Ensamstående mammor som fick barnen omhändertagna för att de inte kunde försörja dem, inhysning av flera barnfamiljer i en lägenhet, utdelning av mat och skor till jul. Det var uppväxtvillkor för många som i dag bara är i 60-årsåldern.

Det var drivkraften ur detta som skapade bostadspolitiken och den generella välfärden, drivkraften om ett bättre samhälle. Detta arv har vi att förvalta - men också att vidareutveckla. Även om människors livsvillkor och samhällets stöd och service har blivit bättre de senaste 50 åren så är klyftorna fortfarande stora i Sverige. Skillnaden är att vi i dag inte stämplar människor som "svaga". Däremot kan människor av olika orsaker vara mer ekonomiskt eller socialt utsatta. Utsatthet är i dag liksom för 50 år sedan resultat av sämre förutsättningar, sjukdom, arbetslöshet eller kanske separation. Det är här den stora skiljelinjen går isvensk politik och det handlar om människosyn. Om man ska ha rätt till stöd och hjälp eller om man ska tvingas stå med mössan i hand och be om hjälp.

Från den första oktober höjdes barnbidraget med 100 kronor per barn och ett flerbarnstillägg infördes redan från andra barnet. För en trebarnsfamilj innebär det 500 kronor mer i månaden. För många barnfamiljer är det barnbidraget som gör att man klarar sig i slutet av månaden. Barnbidraget går till alla - det är inte villkorat. På så sätt når det också fram till dem som behöver det bäst. Barnbidraget utjämnar också över livet, så att man har mer att röra sig med när man har försörjningsansvar för sina barn.

Barnfamiljerna har haft många tuffa år och det finns fortfarande alltför stora skillnader mellan de som har barn och andra. Skillnaderna får inte öka och därför var det viktigt att höja barnbidraget så fort ekonomin blivit bättre. Konkret kommer föräldrar att märka av detta den 20 december, då höjningen kommer i en samlad utbetalning.

Vid årsskiftet gör vi även andra satsningar för att stödja särskilt utsatta barnfamiljer. För oss socialdemokrater är det viktigt att det går att kombinera föräldraskap och studier. För alla studerande med barn införs därför ett nytt barntillägg på cirka 500 kronor per barn och månad. Vid årsskiftet höjs också underhållsstödet och bostadsbidraget.

Vi socialdemokrater är stolta över vad vi har åstadkommit, men vi är inte nöjda. Vi ska fortsätta att bekämpa utsatthet inom alla områden som till exempel segregation och utanförskap. Arbetslösheten ska pressas tillbaka och jämställdhet mellan könen ska stärkas. Detta ska göras med solidaritet och rättvisa som förtecken och vi kommer inte att köpslå med villkoren för redan utsatta.

Är du ung, passa på att fråga din mamma och pappa eller dina mor- och farförälder när du träffar dem i jul, hur det var när de växte upp. Hur behandlades de eller kanske deras kompisar som inte hade det så bra? Vad har de fått kämpa med, vilka erfarenheter har de, kanske har de gjort en klassresa?

Vi påverkas alla av vår historia och förhoppningsvis lär vi av den inför framtiden. För oss socialdemokrater är lärdomen att utvecklingen går att påverka och att strävan efter ett solidariskt och rättvist samhälle kan nå mycket långt.

Berit Andnor

Mariann Ytterberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons