Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barnomsorgspeng - bra för både barnen och föräldrarna

Annons

Britt Sandström (s) och Per Lithammer (v) anklagar i en debattartikel den 29 juni centerpartiet för att driva en politik som försämrar för barnfamiljerna eftersom vi inte vill behålla maxtaxan för förskolan. Vi har nu levt med maxtaxan sedan den 1 januari 2002 och vi ser att de farhågor som bland andra vi i centerpartiet hade har blivit verklighet.

Vi ser att antalet barn i dagisgrupperna har ökat och att fler och fler dagbarnvårdare försvinner. Vi ser att många, ofta små barn, har långa vistelsetider. Vuxna människor har lagstadgat 40 timmars arbetsvecka, men det finns 1-åringar som har så mycket som 50 timmars arbetsvecka. Färre barn är hemma när de får ett yngre syskon, vilket leder till att det är mycket liten omsättning på platserna och att det är svårt att få en dagisplats annat än i augusti när 6-åringarna börjar förskoleklass.

Maxtaxans införande i Västerås gynnade mest medel- och höginkomstfamiljer. Endast en tiondel av avgiftsminskningen gick till familjer med låg månadsinkomst (0- 20 000 kronor i månaden). Familjer med låg inkomst och flera förskolebarn fick till och med en avgiftsökning när maxtaxan infördes eftersom juli månad inte längre var avgiftsfri.

Vi var då och är fortfarande kritiska till att maxtaxan kostar pengar. Pengar som borde prioriteras till andra grupper som behöver samhällets stöd bättre än familjer med relativt god eller mycket god ekonomi.

Vi i centerpartiet har en helt annan grundsyn på barns och familjers behov än partierna på vänsterkanten. Britt Sandström och Per Lithammer har en vision om att förskolan ska vara avgiftsfri i framtiden. Vi i centerpartiet tror inte att "skolstart" från 1 års ålder är något som passar alla barn och familjer. Vi utgår från familjerna och det goda föräldraskapets stora och oersättliga roll för att tillgodose barnens behov av kärlek, trygghet och normer. Vi vill se en familjepolitik som utgår från det moderna samhällets mångfald i familjemönster och livsstilar, där föräldrarna ges goda förutsättningar att vara föräldrar och där alla fungerande familjer är lika mycket värda.

Vi vill stärka familjernas självbestämmande och valfrihet. Att bli förälder får inte vara en klassfråga. Därför vill vi ge ekonomiskt utrymme för att båda föräldrarna ska kunna tillbringa mer tid med barnen när de är små, genom dubbelt barnbidrag mellan 1 och 4 år. Vi vill också höja taket i föräldraförsäkringen så att ekonomin inte blir ett hinder för pappor att ta ut föräldraledighet.

I stället för maxtaxan vill vi ha en barnomsorgspeng där pengarna följer barnet, där taxesättning och andra regelverk blir friare, och där etableringsfrihet råder. Fältet öppnas för fler kooperativa och privata förskolor. Familjer med speciella behov, till exempel när det gäller hur barnomsorgen tidsmässigt ska tas ut, får bättre möjligheter. Det öppnas för familjedaghem och kanske även andra "hemnära" barnomsorgsformer. En lösning som vi särskilt pekat på är flerfamiljslösningar, där föräldrarna turas om att ta hand om barnen på dagarna.

Barnomsorgspengen, är inte ett vårdnadsbidrag, utan ska användas för att köpa barnomsorg när man förvärvsarbetar. Det innebär att man inte helt sonika kan stanna hemma med egna barn och inkassera de föreslagna 70 000 kronor i barnomsorgspeng. En dagbarnvårdare som driver barnomsorg för andras barn ska man dock kunna "köpa" barnomsorg av. Självklart ska man betala skatt och sociala avgifter på den inkomsten samt få motsvarande sociala rättigheter.

Centerpartiet vill att välfärden ska byggas underifrån, med utgångspunkt från medborgarnas egna val, idéer och insatser. Vi tar därför ställning för en mycket stor bredd i välfärdstjänsterna. På så vis kan man samtidigt öka livskvaliteten, skapa tillväxtnäringar och bygga in både sunt kostnadsmotstånd och drivkrafter för effektivitet och verksamhetsutveckling i välfärden.

Vi debatterar gärna rikspolitik med våra lokala majoritetspolitiker. Vi hoppas att debattlusten också resulterar i att Britt Sandström och Per Lithammer svarar på våra tidigare debattartiklar om en högst aktuell lokal skolfråga - nya riktlinjer för skolskjutsarna i Västerås - där vi hittills sett att vänstermajoriteten valt att ducka i debatten, såväl i fullmäktige som i lokala medier.

Lars Kallsäby

Vicki Skure-Eriksson

Ingrid Engvall

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons