Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Båtplatser till självkostnadspris

Annons

Västerås kommun har nyligen beslutat att de aviserade chockhöjningarna av båtplatsavgifter fram till år 2008 stoppas. Avgiften blir i stort sett oförändrad fram till 2010. Detta är ett positivt besked till båtägarna, ett beslut i önskad riktning och en seger över den politiska maktens dominans. Att som VLT den 13 december tolka beskedet som en "jul-klapp" är dock missvisande. VLT har även tidigare, på ledarplats i VLT den 13 april, uttryckt sig mot bättre vetande. Ulla Persson uppmanades då att strunta i båtägarna och "stå på sig" när det gäller Projekt Öster Mälarstrand. Borde inte VLT i rätt-visans namn ha tagit upp även båtägarnas situation i och med den drastiska förändring i deras ekonomi som hotade? Ser inte VLT att kejsaren saknar kläder?

"Julklappen" i VLT-artikeln är inget annat än en korrigering inför uppretade båtägare som, vid 2005 års debitering av båtplatsavgifter, utsattes för en skandalös behandling. Kommunen meddelade diktatoriskt att båtlivet skulle belastas med en rad kostnader orsakade av Projekt Öster Mälarstrand. En avgiftshöjning med 20 procent verkställdes omedelbart och en successiv dubblering av avgiften aviserades fram till år 2008! "Julklapp" gav fel signaler! "Sent skall syndaren vakna" hade varit perfekt men kanske alltför provokativt?

Gamla Aros är under förändring till "Mälarstaden Västerås". Projekt Öster Mälarstrand med dess sjönära bebyggelse spelar huvudrollen i denna förvandling vilken måste accepteras som en positiv utveckling för staden. Omdisponering av sjönära mark är nödvändig. Båtägarna kommer i kläm och står inför omfattande förändringar av den verksamhet som sker vår och höst i anslutning till sjösättning respektive upptagning och vinterförvaring av småbåtar.

Båtklubbarnas tidigare investeringar för denna verksamhet blir utdömda och måste ersättas.Det nya uppläggningsområdet vid Väster Mälarstrand förutsätts bli en modern rationell anläggning komplett med ramper, miljövänliga spolplattor och möjlig inomhusförvaring.

Båtlivet i Västerås, med sina över 3000 småbåtar, är en stor fritidsaktivitet utnyttjad av tusentals familjer i en alltmer stressande tillvaro. Den genomsnitt-lige båtägarens ekonomi är inte vad vissa beslutsfattare i vår kommun tycks tro. Båtägaren är ofta en person vars båtliv blivit en verklighet först efter stora uppoffringar. Hans eller hennes avgifter bör därför inte pressas upp utan hänsyn till båtlivets positiva bidrag i samhället.

Den framtida båtplatsavgiften bör spegla den verkliga kostnadsbilden och inte styras politiskt till att bli en skattemässig inkomstkälla för kommunen. Båtägarna skall självfallet betala sina kostnader men inte belastas med överdebiteringar till följd av oskäliga eller helt felaktiga kostnadsbelopp. I 2005 års driftbudget för verksamheten finns exempelvis en fantasifull övervärdering av mark som, ännu inte ens disponerad, ger en ränteintäkt till kommunen av närmare 1 miljon kronor!

Det samarbete som nu har inletts mellan kommun och båt-ägarnas representanter, när det gäller den nya anläggningens uppbyggnad och teknik, bör kompletteras med en politisk analys om huruvida en påverkbar, öppen och redovisad ekonomi är möjlig. Det är rimligt att ge båtlivet ett ökat socialt värde utgående från dess betydelse för staden när det gäller rekreation och fritid. En rättvist framräknad båtplatsavgift baserad på självkostnader är motiverad. Den nya "Mälarstaden Västerås" bör visa sitt båtliv den omtanke det förtjänar och ledarskribenter i VLT bör alltid vara objektiva och självklart föra fram även den svagare partens argument.

Curt Olsson

VLT svarar: Ledaren den 13 april handlade om att de styrande, för att göra Västerås till en riktig Mälarstad, borde hålla fast vid översiktsplanen för strandzonen. VLT har i en ledarkommentar den 21 juli tagit avstånd från de planerade kraftiga avgiftshöjningarna för båtplatser.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons