Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre företagsklimat ger fler jobb

Annons

Alltför många går utan arbete i Västerås. Och med länets högsta arbetslöshet, högt över riksgenomsnittet, är läget alarmerande. Min debattartikel den 24 juni gav upphov till ett konstruktivt meningsutbyte om vad som behövs för nya jobb i Västerås och i Sverige som helhet. Jag tackar Kjell Strandberg och Lennart Jansson för detta. Anmärkningsvärt är att varken Ulla Persson (s), KS-ordförande med ansvar för näringslivsfrågorna eller Mats Ericsson (v), med ansvar för arbetsmarknadspolitiken, känt sig ha något att tillföra debatten. Endera anser de inte frågorna viktiga eller också har de inga idéer att komma med. Lika allvarligt och fel oavsett vilket.

I denna artikel vill jag sätta fokus på betydelsen av ett gott företagsklimat. Visst är det så att de mest betydelsefulla besluten för ett bättre företagsklimat tas av riksdagen och för detta vore det en god hjälp med en ny regering som med välavvägda skattesänkningar kan ge den push som behövs för att de nya jobben skall komma.

Men även Västerås kan vidta åtgärder för ett bättre företagsklimat.

I Svenskt näringslivs senaste ranking över kommunernas näringslivsklimat sjönk Västerås från placering 20 till 35. Några placeringar i en ranking kanske inte är avgörande för företagens intresse av att utvecklas i Västerås, men något gott tecken är det inte.

Att det kan bli bättre framgår av ett uttalande av ICA Fastigheters vd Bo Liffner på försommaren där han säger att saker ofta tar för lång tid i Västerås. Liffner hänvisar till Solna som ett föredöme. Västerås har säkert en del att lära av andra kommuner inte minst av Solna som - just det toppar Svenskt näringslivs kommunranking och det för andra året i rad.

I Västerås är det Etablering Västerås (EVAB) som har ansvaret för näringslivskontakterna. Mitt intryck är att EVAB anses göra ett bra jobb och bemöts väl av näringslivet. Tyvärr gäller inte samma goda omdöme alla förvaltningar i Stadshuset. Kommunen måste bli snabbare med besked, bygglov och tillstånd. Nödvändig infrastruktur måste ordnas i blixtfart. En utbyggnad av Västerleden är angeläget för att göra Hackstaområdet än mer attraktivt för näringslivsinvesteringar. Eftersom nu Vägverket saknar investeringsmedel bör kommunen överväga att erbjuda sig att förskottera medel till Västerleden. Förslag på tomter eller fastigheter för näringslivets verksamhet måste presenteras omgående. Kommunens agerande måste präglas av att man är till för kunderna och inte tvärtom.

Bra och väl fungerande barnomsorg och en bra skola som verkligen lär eleverna för livet är självklara krav på kommunal service från näringslivets sida. En viktig kommunal uppgift är att förse företagen med personal utbildad för de krav som ställs. Här kan mer göras inte minst inom de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna.

Det är viktigt att näringslivet får vara med och konkurrera om kommunala uppdrag. Mycket av det som i dag utförs i egen regi kan upphandlas. Det gäller inom såväl vård och omsorg som inom de hårda förvaltningarna. När det gäller skolans område är det viktigt att kommunen intar en positiv hållning till fria skolor. Även här kan prisade Solna tjäna som föredöme.

För Västeråsalliansen är ett bättre företagsklimat och därmed möjlighet till fler i jobb vår viktigaste uppgift. Fler i jobb ger högre skatteintäkter, bättre kommunal service men också möjlighet till lägre kommunalskatt.

Detta är exempel på åtgärder som är ägnade att kratta manegen och därigenom skapa ett förbättrat företagsklimat i Västerås. Det leder till fler arbetstillfällen och förhoppningsvis också en högre placering i Svenskt näringslivs ranking. Vad säger du om detta Ulla Persson? Eller har du andra förslag, kom i så fall fram med dessa. Vi kan då genomföra en del av detta, men också en del av de förslag du förhoppningsvis kan komma med. Vi har förhoppningsvis ett gemensamt mål: ett bättre Västerås med fler i arbete.

Bengt-Åke Nilsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons