Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre vård utan skattehöjningar

Annons

Sverige har de högsta skatterna men inte den bästa välfärden. Vården av sjuka och omsorgen om gamla i Sverige håller inte måttet. Trots det har regeringen och LO den senaste tiden gått ut med flera signaler om att skatterna ska höjas ytterligare. Ett syfte tycks vara att försöka klara dagens vårdkvalitet även i framtiden.

Folkpartiet har en helt annan syn på dessa frågor. Dagens vårdkvalitet räcker inte. Tillgängligheten till primärvården inom landstinget skulle kunna förbättras avsevärt med folkpartiets förslag om fri etablering av husläkare. Varken landstingets sjukvård och brist på tillgänglighet eller äldreomsorgen i kommunen kan undgå kritik, fortfarande återstår det att förbättra kvaliteten i den service som erbjuds och förbättra bemötandet.

Folkpartiet menar att personalen inom vård- och omsorgssektorn bör lyftas ytterligare och ges förutsättningar att arbeta under bättre arbetsförhållanden. Inte sällan är personalen stressad, man har inte en heltidstjänst och man hinner inte sitta ner och bemöta individen på ett bra sätt på grund av att allt färre personal ska arbeta med flera brukare.

Respekten för den enskilde individen är grundläggande för folkpartiet och detta gäller i allra högsta grad äldre personer som ofta är beroende av att det finns kompetent personal som kan ge dem en trygg miljö i det egna hemmet eller i det boendet där man lever. Vi har också noterat att sjukskrivningarna främst har drabbat kvinnor inom vården och inom äldre- och handikappomsorgen. Denna situation är ett jämställdhetsproblem som folkpartiet vill finna en lösning på.

De flesta svenskar accepterar ett högt skattetryck men det förutsätter att vi kan lita på att det finns ett väl utbyggt välfärdssystem. För att fortsätta ställa upp på de höga skatterna krävs bra sjukvård och äldreomsorg. Det krävs att kommuner och landsting samverkar för att inte invånarna ska falla mellan stolarna.

Folkpartiet vill omgående ersätta dagens landsting med större regioner som samtidigt slås samman med försäkringskassorna. På detta sätt kommer skattepengarna att kunna användas på ett mer effektivt sätt utan onödig byråkrati. Rehabiliteringen kommer att kunna förbättras och sättas in i ett mycket tidigare stadium med målet att personer som kan arbeta snabbt kan komma tillbaka i arbete.

Samhället har inte råd att inte erbjuda rehabilitering och hälso-och sjukvård på grund av förseningar mellan myndigheter eller att tillgängligheten till familjeläkarna inte fungerar. Fungerar inte detta så finns inga skäl i världen att upprätthålla ett högt skattetryck. Ett illa fungerande system blir inte bättre bara för att det tillförs mer skattepengar. Det gäller att omprioritera och få vård, skola och omsorg att fungera.

Utnyttja vårdreformen som bland annat folkpartiet föreslog under 1990-talet. Försök bedrevs i mindre skala på 1990-talet med ekonomisk samordning mellan landstingen och försäkringskassorna. Folkpartiet har beräknat att besparingen på relativt kort sikt blir 2,5 miljarder kronor. Folkpartiet vill dessutom tillföra vården en halv miljard kronor genom omprioriteringar i statens budget samt 1,5 miljard kronor som folkpartiets kommunal- och landstingspolitiker tillför vårdsektorn genom omprioriteringar i sina respektive budgetar.

Sveriges problem är inte att skatterna är för låga, utan att för få arbetar. Folkpartiet är helt övertygat om att det är möjligt att både satsa mer på vården och låta bli att höja skatterna.

Vi måste bli fler som arbetar, företagsklimatet måste bli bättre. Vi måste använda skattepengarna på ett effektivare sätt genom att öppna för alternativa driftformer. Missbruket av socialförsäkringen måste stävjas genom bättre kontroll.

Det är dags för styrande socialdemokrater inom kommun och landstinget att bekänna färg.

Skall ni höja skatten efter 2006 års val? I sådana fall hur mycket? Hur skall ni få fler i arbete? Hur skall ni få fler nya företag att starta och blomstra i vårt län?

När skall ni sluta upp med att ta ut skatter bakvägen genom att överföra höga vinster från kommunala bolag till den egna budgeten? Det är dags för valuta för skattepengarna. När skattenivån ska förändras ska den sänkas, inte höjas. Det är dags för en ny regering.

Lennart Nilsson, ordförande folkpartiet Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons