Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Beatrice Ask (m): Barnahus ger positiva effekter

Det finns brottsoffer som beskriver rättsprocessen som ytterligare en kränkning.

Annons

Orsaken är att brottsoffret upplevt att rättsväsendet snarare är anpassat för att möta förövarna, än den som blivit drabbad. Detta är allvarligt. Alla parter är viktiga i en rättsprocess och ytterst handlar det också om upprättelse för den som har blivit kränkt.

Regeringen har gett alla myndigheter i uppdrag att arbeta utifrån ett tydligt brottsofferperspektiv. Detta är naturligtvis särskilt prioriterat när brottsoffret är ett barn.

Ett syfte med de så kallade barnahusen är just detta - att underlätta barns möte med rättsväsendet då det finns misstanke om att barnet har utsatts för brott. Om det dessutom innebär att utredningarna håller en högre kvalitet och att fler ärenden leder till lagföring är det självfallet positivt.

I barnahusen samråder och samverkar socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri (BUP) under samma tak. I en hemtrevlig och trygg miljö anpassad efter barnen kan utredningen ske utan att barnet behöver slussas runt till olika platser för att träffa de olika myndigheterna och institutionerna. Barnen riskerar då inte heller att i onödan behöva pressas med upprepade förhör och intervjuer av olika personer.

Sedan 2006 har försök med barnahus pågått på sex orter; Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Sundsvall och Umeå. Utan statligt ekonomiskt stöd eller inblandning har dessutom fem nya barnahus etablerats, bland annat i Västerås, och ytterligare fler ligger i startgroparna. Detta kan ses som ett tecken på att verksamheten fungerar och fyller en funktion.

Nyligen överlämnades en utredning till regeringen med observationer och resultat från de sex barnahusen som startats på statligt initiativ.

I dagsläget finns inga tydliga indikationer på att barnahusen har lett till att fler brott lagförts. Däremot kan vi redan nu konstatera att fler barn har förhörts, fler har fått stöd och fler läkarundersökningar har genomförts. Detta har naturligtvis underlättats av den samverkan och det samarbete som uppstått genom att lokalisera myndigheterna på samma ställe.

Barnahusen har visat att det går att hitta vägar för att komma runt de svårigheter det innebär att arbeta med barn som har blivit utsatta för brott, trots att verksamheten i dag är splittrad på flera olika myndigheter. Försöksverksamheten har också synliggjort en del formella och praktiska svårigheter som vi måste ta itu med.

Det bästa vore naturligtvis om vi med barnets bästa i centrum kunde hittat lösningar för att komma bort från stuprörstänkandet mellan myndigheterna. Barnahus visar vägen för hur man kan finna lämpliga samarbetsformer utan att omorganisera befintliga verksamheter eller bygga upp en ny organisation.

Beatrice Ask (m)

justitieminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons