Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Behåll landstingets pensionärsråd och handikappråd!

Annons

En livlig debatt om pensionärsråd, handikappråd och medborgarråd i landstinget har blossat upp mellan pensionärsföreträdare och socialdemokratiska politiker. Min inställning är att handikapprådet och pensionärsrådet självklart skall vara kvar. Landstingets huvuduppgift är att sörja för vården av sjuka och handikappade, och landstinget bör därför ha ett organiserat och regelbundet samråd med representanter för dem som behöver denna vård. Detta sker nu via handikapprådet.

Redan kung Harald Blåtand i Frans G Bengtssons berömda roman Röde Orm sade sig ha gjort iakttagelsen att gammalt folk mycket lättare drabbas av sjukdom än ungt folk. Denna träffsäkra iakttagelse om naturens ordning må vara ett rimligt motiv för att även pensionärsorganisationer genom sina representanter har rätt till samråd med landstinget.

Däremot bör man inte införa speciella så kallade medborgarråd. Ett förslag föreligger att ett sådant råd bestående av slumpvis utvalda medborgare skall ha samrådsrätt med politikerna. Men detta förslag beaktar inte konsekvenserna av statistiska slumpurval. Små grupper av medborgare blir totalt orepresenterade. Skinnskatteberg, till exempel, har bara 2 procent av länets befolkning och skulle i det föreslagna rådet med 20 slumpvis utvalda medborgare sannolikt inte ha någon representant. Man bör dessutom inte glömma att det vart fjärde år görs ett synnerligen rättvisande mycket stort urval från befolkningen på så sätt att varje medborgare över 18 år som så önskar får lägga en röst och därmed utse medborgarrepresentanter till landstinget.

Ett grundläggande fel

med förslaget om speciella medborgarråd är att man tänker bort de politiska partierna. Deras uppgift är att utifrån sin grundsyn i dialog med enskilda medborgare och organisationer utforma sina program och föra fram dem i allmänna val. Vid dessa val utses ett verkligen representativt medborgarråd, nämligen landstingsfullmäktige, som enligt demokratins grundläggande spelregler har att suveränt styra de samhällsfunktioner som landstinget har ansvar för. Det är de valda politikernas såväl plikt som rättighet att göra detta.

Det är rimligt att de folkvalda politikerna ger samrådsrätt till företrädare för handikapp- och pensionärsorganisationerna. I övrigt bör speciella medborgarråd med samrådsrätt inte införas. Detta gäller oavsett efter vilka principer dessa utses. Medborgarråden skulle nämligen oundvikligen leda till att vissa grupper av medborgare på bekostnad av andra grupper får ett obefogat inflytande utöver det inflytande som valsedeln ger.

Det är fint att vara förtroendevald. Personligen är jag stolt över det förtroende mina väljare visat mig. Varje politiker bör känna ett stort ansvar att i vardagen hålla en levande kontakt med medborgarna och utifrån sitt mandat styra till det allmännas bästa.

GÖRAN NILSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons