Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Behövs bildkonstnärer i samhället?

Annons

På en teoretisk fråga om bild- och formkonst behövs i samhället torde alla samhällsinstitutioner svara med ett samstämt ja. Ett annat sätt att mäta intresset för konst, är att betrakta de samhälleliga strukturer som finns för att hantera konstfrågor. Är dessa strukturer välutvecklade och byggda för kontinuitet och uthållighet, då indikerar de att konsten tillerkänns ett verkligt värde. Är de däremot svajiga och ofullständiga, då indikerar de att konsten ses som oviktig.

För någon månad sedan träffade undertecknad, under en kurs för kulturarbetare, kulturnämndens ordförande i Västerås, Marita Öberg-Molin, och fick tillfälle att ställa frågan om den så kallade enprocentsregeln: Varför används inte denna regel i Västerås?

(Enprocenstregeln är en norm, införd 1937 i Sverige, som säger att en procent av byggkostnaderna vid om- och nybyggnationer inom stat, kommuner och landsting, skall gå till konstnärliga utsmyckningar).

Öberg-Molin svarade, att enprocentregeln visst gällde i Västerås. Visserligen kunde det ibland slarvas med den, men när kulturnämnden kom på sådant, såg man till att normen följdes.

Eftersom jag framhärdade i uppfattningen att normen inte efterlevs i Västerås, bad Öberg-Molin om en lista på de byggen där normen inte efterlevts. Dagen därpå befann jag mig på ett föredrag om konst som hölls av Stadsbyggnadskontorets chef i Västerås, Göran Dangemark, på inbjudan av Konstnärernas riksorganisation (KRO) Västmanland. Jag fick då tillfälle att be om hjälp med den lista som Öberg-Molin efterfrågat dagen innan, så att jag skulle kunna lämna den till henne.

Dangemark svarade dock avböjande, och, ursäkta att det omnämns, en smula generat, att det nog i så fall skulle bli en väldigt lång lista, därför att enprocentregeln upphört att tas i beaktande redan i början av 1990-talet.

Nu blev jag riktigt förbryllad. Hur kunde det vara möjligt att kulturnämnd och stadsbyggnadskontor hade helt olika uppfattningar om vad som gällde, i en för det goda samhällsbyggandet så viktig fråga?

För att få ett svar ringde vi inom KRO upp kulturnämndens sekreterare och frågade efter Västerås stads kulturpolitiska handlingsprogram (eftersom en sökning på Västerås kommuns hemsida inte gav någon träff i sak). Grunden för varje utvecklad kommuns agerande i kulturfrågor är som bekant att det skall finnas ett uppdaterat kulturpolitiskt handlingsprogram.

Det ark som blev oss tillsänt var inte något övertygande handlingsprogram precis. Där fanns fyra inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden, antaget 2003. Citat ur målen: "Stadsplanering och bostadsbyggande är andra viktiga områden för en ökad samverkan?" (mellan kultur och andra samhällsområden). Punkt. Slut. Några mer konkreta mål, eller annat omnämnande, för konst i byggandet är alltså ej formulerat i kulturnämndens mål. Det var ju synd.

Nu vill KRO fokusera på ett par andra rader i inriktningsmålen för ett mer kulturellt Västerås: "Kulturlivets aktörer skall stimuleras att förmedla upplevelser och kunskap, väcka nyfikenhet och skapa kreativitet" ? "Befintliga mötesplatser behöver utvecklas och nya skapas".

KRO menar, att konstnärers tjänster på ett flertal olika sätt kan bidraga till en ökad folkhälsa och en positiv samhällsutveckling. Endast en ytterst ringa del av den befintliga kompetensen tillvaratas dock, trots att ett flertal utredningar påvisat den stora samhällsnyttan med konst. Vi konstnärer vill ha en öppen och konstruktiv debatt om dessa frågor. En god mötesplats är förvisso tidningarnas debattsidor. KRO eftersträvar också andra mötesplatser i det offentliga rummet, där konstnärer, politiker, tjänstemän, näringsliv och allmänhet kan mötas och diskutera. En stor mängd frågor från konstnärshåll väntar på att bli belysta, i vår version för att skapa det goda samhället. Dialog och samverkan är våra nyckelord i den processen.

Gunnar Forsman

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons