Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bengt-Åke Nilsson (FP): Bra med upphandling

Annons

Kenneth Ström, skyddsombud på Södergårdens äldreboende, är kritisk till upphandlingar av äldreomsorg. Han har rätt i att det finns brister kvar att komma till rätta med inom äldreomsorgen i Västerås. Allt kan bli bättre. Om jag inte skulle inse detta borde jag lämna posten som ordförande i äldrenämnden.

Ansvaret att driva äldreomsorg i Västerås upphandlas till viss del, men ännu driver kommunala, Proaros, en stor del utan att prövats om de är bäst lämpade för uppdraget. Proros lär av sina konkurrenter och på motsvarande sätt lär privata utförare av Proaros och av varandra. Det faktum att man lär av varandra utvecklar verksamheten.

Det finns ingen påvisbar kvalitetsskillnad mellan äldreomsorg som drivs av kommunen än av andra utförare. Men utifrån de kvalitetsuppföljningar som görs vågar jag påstå att upphandlad äldreomsorg, där den som kommit med det kvalitetsmässigt bästa anbudet får uppdraget, är bättre än den som inte upphandlats.

Hur sker då kvalitetsuppföljning i Västerås stad?

1. Enkäter, där anonymiteten är garanterad, bland boende eller anhöriga. Om den boende inte kan besvara enkäten bevaras den av anhörig.

2. Kollegial uppföljning där arbetskamrater från andra boenden granskar verksamheten.

3. Uppmaning att vid minsta brist i vad som utlovats, kontakta Susanne Aspling-Björksten, koordinator för klagomål och synpunkter på sociala nämndernas stab.

4. Uppföljning av sociala nämndernas stab, där en som ansvarar för upphandlingar, en av de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) och vanligtvis ytterligare en medarbetare från sociala nämndernas stab genomför en uppföljning. Denna typ av uppföljning sker efter en tid av nytt avtal, dessutom mitt i avtalsperioden och strax innan avtalet går ut. Alltså normalt tre uppföljningar av denna typ under en avtalsperiod.

5. Uppföljning av fall och avvikelser, ansvarig för denna uppföljning är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Till detta kommer inspektioner av tillsynsmyndigheterna Socialstyrelsen och Länsstyrelsen.

Man kan naturligtvis hävda att detta inte är tillräckligt. Och jag ser gärna att än mer resurser kan läggas på att följa upp att vad utlovats verkligen levereras. Men kom ihåg att denna typ av systematisk uppföljning är en ganska ny företeelse. När Kenneth Ström, 1994, började sin anställning på Södergården var uppföljning en helt ny företeelse. Men på 15 år har kvalitetsuppföljningen utvecklats.

Kenneth Ström önskar att fler politiker besöker verksamheten. Jag törs lova att i princip samtliga i nämnden oavsett politisk tillhörighet ofta besöker verksamheten. För egen del tror jag att jag besökt flertalet av kommunens äldreboenden. Men det var en tid sedan jag besökte just Södergården. Så jag tar hans uppmaning till att för egen del avisera ett besök på Södergården. Tills jag kommer och hoppas få träffa Kenneth har jag två frågor till dig: Hur ska man kunna få andra utförare av äldreomsorg i Västerås om man avskaffar upphandlingar? Eller är det ok för dig att proAros får monopol på att driva äldreomsorg i Västerås?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons