Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Berliner (fp): Människohandel kränker mänskliga rättigheter

Annons

Slaveri är förbjudet i hela världen. Trots det finns det miljontals människor som utnyttjas som slavar. Även i Sverige förekommer dessa brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är en skam för det svenska samhället.

Människohandel (human trafficking) innebär att människor transporteras över landsgränser och säljs som slavar. Oftast handlar det om kvinnor och barn som tvingas in i prostitution.

Enligt FN är människohandeln det snabbast växande området inom organiserad brottslighet. Eftersom verksamheten är illegal saknas tillförlitlig statistik, men FN uppskattar att mer än 1,2 miljoner barn i världen faller offer för människohandel

varje år. Europol uppskattar att en halv miljon människor fraktas in till EU-länderna per år för att säljas.

Enligt Amnesty International är människohandel en av de grövsta och mest utbredda formerna av våld mot kvinnor.

Rikskriminalpolisen uppskattar att 400-600 kvinnor och flickor varje år kommer till Sverige som offer för människohandel för sexuella ändamål. Många kommer från Baltikum, Ryssland och Östeuropa och är oftast mellan 16 och 35 år. Men människohandeln drabbar även yngre. Förra året upptäckte polisen 20 barn mellan 10 och 14 år i Stockholm som tros vara offer för handeln. Barnen användes till stölder och till tiggeri.

Människohandlarna använder sig inte sällan av falska erbjudanden om arbeten för att lura med sig sina offer. Det är ofta unga ogifta kvinnor utan utbildning och pengar som råkar illa ut. De kommer från familjer med svåra ekonomiska problem och många har tidigare varit utsatta för övergrepp som våldtäkt och incest.

När kvinnorna kommer fram till sin destination fråntas de sina pass. De blir ofta först våldtagna av människohandlarna som sedan tvingar dem till prostitution på sexklubbar och i bordeller. Hallickar bevakar kvinnorna och tar hand om merparten av deras förtjänster.

Kvinnor och flickor hamnar i en extremt utsatt situation där de inte har några rättigheter, de talar inte språket och de hålls

isolerade. Lyckas de fly befinner de sig även då i en rättslös situation eftersom de blir utvisade om de går till polisen.

Vad kan då göras via politiken? Människohandlarnas cyniska brott måste mötas av rättssamhällets beslutsamhet. Det handlar om grovt kriminella som kränker människors mänskliga rättigheter och personliga integritet. Och den internationella brottsligheten respekterar inga gränser.

Därför måste Sverige under vårt EU-ordförandeskap 2009 driva frågan om ett effektivare europeiskt samarbete mot människohandeln. I det har vi en trovärdighet eftersom det i Sverige, till skillnad mot andra EU-länder, är förbjudet att köpa sex. Arbetet inom Sverige måste också effektiviseras och samordnas - det behövs en heltäckande handlingsplan mot människohandel och prostitution.

I arbetet mot människohandel där barn utnyttjas krävs ett närmare operativt samarbete mellan socialtjänst, polis och Migrationsverket så att barnens bästa sätts i främsta rummet.

Den utredning om människohandelsbrott som presenteras i vår måste bland annat klargöra kompletterande lagstiftning om uppehållstillstånd för de offer som medverkar i rättsprocessen.

Det behövs också en lagstiftning som gör det lättare att döma gärningsmännen i svenska domstolar. Vi måste slå mot efterfrågan på att köpa sex - för utan den skulle människohandeln inte vara lönsam.

Men det viktigaste arbetet handlar om kunskap och värderingar. Genom att bli medvetna om människohandeln kan vi alla

tillsammans bidra till att stoppa den. Enligt FN är en av de viktigaste förutsättningarna för handeln med kvinnor att det finns lokala marknader där män kan och vill sälja och köpa kvinnor och barn för att utnyttja dem sexuellt. Det enklaste sättet att stoppa människohandeln för sexuella ändamål är att ingen köper sex. Och då behövs det värderingar så starka att de verkligen stoppar sexköparna.

I vår visar Västmanlands läns museum i samarbete med Mälardalens Kvinnolobby och Brottsofferjouren en utställning om människohandel. Jag hoppas att många västmanlänningar besöker den för att få ökad kunskap. Jämställdhet kan inte uppnås så länge kvinnor och barn köps, säljs och utnyttjas.

Arbetet mot prostitution och människohandel är inte en kvinnofråga. Arbetet mot prostitution och människohandel är en fråga om mänskliga rättigheter.

Agneta Berliner

Riksdagsledamot för Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons