Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Berliner (fp): S har redan infört sorteringsskolan

Annons

Olle Thorell (s) anser i VLT den 16 maj att jag slår in öppna dörrar när jag välkomnar de skolsatsningar som nu görs. Låt oss då titta på hur skolan ser ut efter årtionden av socialdemokratisk politik:

* Fyra procent av eleverna i årskurs 4-6 känner sig mobbade i skolan. Utgår man från riksgenomsnittet innebär det drygt 350 barn i Västmanland. Mer än hälften av landets elever menar att det bara ibland är lugn och ro på lektionerna.

* Sverige har i dag färre läxor och prov, men mer skolk, skadegörelse och problem med "sen ankomst" än andra länder.

* Nedläggningen av speciallärarutbildningen har gjort att antalet speciallärare, som arbetar direkt med elever som behöver extra hjälp, minskat kraftigt.

* 25 procent av de nyutexaminerade lärarna som ska arbeta med läs- och skrivinlärning för de yngre barnen anser inte att de har den grundläggande kompetensen för detta.

* I flera västmanländska kommuner går mer än var tredje elev ut grundskolan utan betyg i alla ämnen.

* Över 30 procent av gymnasieeleverna fullföljer inte sin utbildning - och många går rakt ut i arbetslöshet.

Den sorteringsskola som Thorell varnar för, har socialdemokraterna alltså redan infört.

Olle Thorell skriver att jag enbart travar vackra ord på varandra. Låt mig därför konkretisera med några av de satsningar som görs av regeringen och de folkpartistiska ministrarna i utbildningsdepartementet.

* För att skapa arbetsro satsas 40 miljoner kronor på att ta fram och sprida fungerande åtgärdsprogram mot mobbning. I höst ska en skola också, som sista åtgärd, kunna flytta en mobbare. Det ska aldrig vara den mobbade som tvingas byta skola för att undkomma sina plågoandar.

* Lärarna ska få beslagta mobiltelefoner och annan störande utrustning. En ny skollag håller också på att tas fram för att förtydliga lärarnas befogenheter.

* Speciallärarutbildningen startas. Fler speciallärare i framtiden innebär mer konkret och kvalificerad hjälp åt de barn som behöver den.

* För att tidigt kunna hjälpa de elever som halkar efter ska elevernas kunskaper utvärderas tidigt. Nationella mål i läsning, skrivning och räkning ska införas i år tre. Målen ska utvärderas med nationella prov. De elever som inte når målen ska få extra hjälp och stöd.

* Med betyg från årskurs sex förbättras informationen om hur eleverna ligger till

i skolan. Fler betygssteg gör betygssättningen mer rättvis.

* 3,5 miljarder kronor satsas på lärarfortbildning och andra statushöjande åtgärder. Lågstadielärarnas kunskaper om läs- och skrivinlärning ska förbättras, samtidigt som lärarna för de högre årskurserna kan fördjupa sina ämneskunskaper. Obehöriga lärare ges en möjlighet att komplettera sin utbildning till en lärarexamen.

* En utredning är tillsatt för att skapa en bättre lärarutbildning.

* Gymnasieutbildningen ses över - bland annat skapas moderna lärlingsutbildningar.

När ledande s-politiker som tidigare skolministern Ylva Johansson nu menar att det egna partiet misslyckats med att ge skolan rätt fokus (Dagens Nyheter den 14 april), vore det klädsamt med lite självrannsakan även av Olle Thorell.

Agneta Berliner (fp)

Riksdagsledamot för Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons