Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Besöksnäringen motor för sysselsättning bland unga

Annons
Ger jobb. Inom hotell-, restaurang- och besöksnäringen finns arbetstillfällen för olika situationer och faser i livet, skriver debattörerna.foto: scanpix

En av de stora frågorna i förra årets valrörelse var jobben, och en av de största frågorna för Sverige och regeringen under den kommande mandatperioden är jobben. Finansminister Anders Borg har beskrivit arbetslösheten som ”regeringens ödesfråga” och målet är full sysselsättning.

Just mot bakgrund av besöksnäringens stora förmåga att skapa jobb har regeringen nyligen sjösatt en utredning med sikte på en sänkning av restaurangmomsen, när stats-finanserna så medger. Ambitionen är mycket positiv och Sveriges Hotell- och restaurangföretagare (SHR) ser ingen anledning för regeringen att vänta med beslut. Landets ekonomi är god och det är rätt läge att sänka restaurangmomsen för att nå fullt genomslag under mandatperioden.

SHR:s bedömning, baserad på beräkningar från Handelns utredningsinstitut, är att en momssänkning skapar cirka 15 000 nya jobb. Dessa kan ha en än mer betydelsefull funktion än det nominella antalet antyder, då hotell-, restaurang- och besöksnäringen är extra viktig för sysselsättningen i grupper som är särskilt utsatta av utanförskap från arbetsmarknaden. Här finns arbetstillfällen för olika situationer och faser i livet men generellt fler jobb än i andra näringar för den som behöver komma in i arbetslivet utan höga trösklar.

Detta gäller inte minst ungdomar. 45 procent – nästan häften – av de anställda i hotell- och restaurangbranschen är mellan 18 och 25 år. Genomsnittsåldern för en anställd i vår bransch är 30 år. Motsvarande siffra för näringslivet som helhet är cirka 40 procent. Statistiken talar sitt tydiga språk – vår näring är central för att ge unga en chans till jobb.

Att få ett jobb, en inkomst och en bra start på livet som vuxen är naturligtvis avgörande för den enskilde. Branschens företag har å sin sida såväl behov av en optimal bemanning vid varje givet tillfälle utifrån näringens stora efterfrågevariationer, som en önskan att de ungdomar som anställs ska trivas och utvecklas.

Både på företagsnivå och för bransch-utveckling och konkurrenskraft i ett vidare perspektiv är det angeläget att individer med fallenhet och engagemang för sina respektive yrken blir kvar och långsiktigt kan bidra till näringens utveckling. Därför eftersträvar vi i vårt lönebildningsarbete system som premierar drivkraft, kompetens och engagemang.

Det är också angeläget att de branschrelaterade utbildningarna är anpassade för såväl individen som företagen, så att de ungdomar som utbildas får den kompetens som efterfrågas, och själva trivs i sitt yrke och kan bygga en god yrkeskarriär.

Detta synsätt, att bygga för kvalitet och långsiktig utveckling, talar inte emot det faktum att många också arbetar en kortare tid i branschen; efter gymnasiet, under högskolestudier, som instegsjobb efter arbetslöshet eller i andra livsfaser. Sådana genomgångs- eller mindre kvalificerade jobb kommer alltid att finnas i branschen, och de kommer alltid att vara efterfrågade på arbetsmarknaden.

Vid sidan av ungdomarna finns en tydlig representation av andra utsatta grupper i besöksnäringen. Människor med invandrarbakgrund driver oftare än i andra branscher eget företag, men utgör också cirka en tredjedel av de anställda.

Besöksnäringen har kavlat upp ärmarna och driver nu utvecklingen med stöd av en nationell tillväxtstrategi, med fokus på tillväxt, ökad turistexport och ökad professionalisering. Näringen som helhet kommer under de kommande tio åren växa sig starkare, och nya branschgrenar ta plats, utvecklas och få ökad status.

På så sätt kan vi i ännu högre grad bli en näring med såväl viktiga instegsjobb som långsiktigt goda karriärmöjligheter. Således – en jobbskapande framtidsnäring där en sänkning av restaurangmomsen blir en avgörande pusselbit.

Eva Östling Ollén

vd Sveriges Hotell- och restaurangföretagare, SHR

Anki Bengtsonvd Aros Congress Center, Västerås

Susan NorrmanKohlswa Herrgård, Kolsva

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons