Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Betygen ska spela roll inför gymnasiet

Annons

Nu har slutrapporten om priv-systemet presenterats för utbildningsnämnden. Slutsatsen är att elevernas resultat från grundskolan påverkar starkt hur eleverna klarar sig på gymnasiet.

En annan slutsats är att flertalet av dessa elever hade viss social problematik. Efter fyra år konstateras att ungefär halva gruppen hoppat av gymnasieskolan, medan den andra halvan slutfört en gymnasieutbildning. Av dessa fick en fjärdedel som gick igenom hela gymnasieskolan ett slutbetyg vilket innebär att de kunde söka till högskolan. Den andra fjärdedelen fick ett samlat betygsdokument. Det innebär att man inte klarat av majoriteten av gymnasiekurserna och egentligen inte klarat av gymnasieskolans mål. Slutsatsen är att priv är bra för vissa och dålig för andra.

Försöken inom Västerås gymnasieskolor har varit många under det socialdemokratiska styret. Inte minst gäller det hur man hanterat betygsinstrumentet och antagningsreglerna. Den största skillnaden mellan vår politik och den socialdemokratiska är att vår politik inte är kravlös. Västerås blev under några år känt för att gymnasieskolan inte ställde krav på betyg från grundskolan.

Formellt hette det att betygskraven ligger fast, att det krävs minst godkänt i svenska, matematik och engelska för att komma in på ett nationellt program på gymnasieskolan. Till viss del stämde detta. Men elever som kom från grundskolan utan godkända betyg kunde komma in i alla fall. Elever togs in i mån av plats på de nationella programmen och förväntades läsa upp grundskolans ämnen samtidigt. Några av dessa hade noll poäng, det vill säga elever som inte hade ett enda godkänt ämne från grundskolan. Dessa elever fick gå i samma klass som elever med högre eller mycket högre betygsresultat och helt andra förutsättningar att klara av utbildningen på gymnasienivå. Jag tror att detta påverkat kvaliteten på våra gymnasieutbildningar.

Från folkpartiets sida framfördes kritik på denna kravlöshet. Inte viljan att stötta eleverna som behöver extra stöd i skolan, utan att man politiskt agerade på ett sätt som satte betygsinstrumentet ur spel. Att elever som behöver extra stödundervisning hänvisades till nationella program, oavsett om de hade förutsättning att klara studierna eller inte, tyckte vi var fel och tycker det fortfarande.

Det tog tre år innan vi fick igenom kravet på riktlinjer. Man ska ställa rimliga krav för att komma in på ett program. Vi fick inte med oss de dåvarande socialdemokratiska ledamöterna på allt, men väl kravet att inga intag skulle göras av elever med noll poäng från grundskolan. De eleverna skulle hänvisas till andra anpassade lösningar.

Utbildningsnämnden har nu beslutat att se över hela organisationen för individuella programmet, antagningsreglerna och riktlinjerna. Vi har tagit bort närhetsprincipen och inför betygsintag till gymnasieskolan. Jag hoppas att priv-platserna på sikt försvinner helt i takt med att fler får rätt stöd tidigt i grundskolan. Ingen ska behöva gå på vare sig det individuella programmet eller på priv.

Att stoppa in elever på ett nationellt program utan krav på några som helst betyg är fel och det har säkert lett till tuffa utmaningar för lärarna. Det kan inte vara lätt att undervisa klasser med elever som har allt från noll poäng till 250 meritpoäng.

Målet måste vara att alla som lämnar grundskolan når kunskapsmålen. De som trots allt inte har behörighet måste erbjudas preparandverksamhet eller ett yrkesinriktade program förlagt utanför de nationella programmen. Den nya gymnasieutredningen fokuserar på yrkesutbildningarna, vilket jag välkomnar.

@Byline - endast namn:Roger Haddad

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons