Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Biståndskooperation: Etanol är bra för Afrika

Annons

Ökad efterfrågan på grödor för biobränsle ger högre priser på jordbruksprodukter. Då kan Afrikas bondefamiljer få högre inkomster, som kan investeras i sjukvård och utbildning för familjen.

De senaste månaderna har debatten om biobränslen varit intensiv. Bland annat har det påståtts att etanol tar maten ur munnen på Afrikas fattiga, med argumentet att odling av livsmedel står i direkt konflikt med odling av biobränslen för våra bilar.

Men genom vår biståndsverksamhet finns Kooperation utan gränser på plats i Afrika. Vi har tagit oss tid att fråga företrädare för de afrikanska bondeorganisationerna vad de själva anser. Och då framträder en annan bild.

Ungefär 75 procent av Afrikas fattiga lever på landsbygden och lever primärt på det som den egna odlingen ger. Under flera årtionden har de fått allt sämre betalt för vad de odlar, samtidigt som priset för att göda marken och transportera grödorna till marknaden har ökat. Resultatet är fortsatt fattigdom och ett fortsatt utbrett biståndsberoende. Vägen ur detta är inte att ge dem billigare mat, utan att bidra till att de får bättre betalt för vad de producerar.

Med biobränsleboomen får lantbrukarna mer betalt för sina grödor, vilket vi slår fast i rapporten "Med utveckling i tanken". Det gäller förstås de grödor som kan användas för biobränslen, till exempel sockerrör, men också priserna på andra grödor kommer att stiga i takt med att jordbruksmarken blir mer efterfrågad. Worldwatch Institute anger att "Tillverkningen av förnybara bränslen är inte något hot mot fattiga länder, utan snarare en utvecklingsmöjlighet". Det är

goda nyheter för de minst utvecklade länderna i Afrika, vars ekonomier är nästan helt baserade på jordbruksprodukter.

Produktionen av biodrivmedel i Afrika är än så länge liten, men ökar snabbt såväl avseende etanol som biodiesel. Sydafrika har i dagsläget störst produktion. Men bland annat svenska Sekab investerar i biobränsleproduktion i Tanzania och Moçambique.

Historien lär oss att inte vara blåögda.

Alltför ofta har Afrika haft en historisk chans, men sedan stått som förlorare. Den intenationella amarbetsorganisationen för bondeorganisationer, IFAP, slår fast att produktion av bioenergi "innebär en stor möjlighet för landsbygdsutveckling, förutsatt att bönderna får del av vinsterna. Om inte, så kan det bli en förlorad möjlighet".

Med produktionen helt i händerna på västvärldens företag, all gröda på export och enorma monokulturer upprepar historien sig. Afrikas befolkning måste få ta del av de vinster, den forskning och teknikutveckling som blir följden av bioenergisatsningen,

odlingen måste ske på ett hållbart sätt och arbetsförhållandena måste vara rimliga.

Hur biobränsleboomen påverkar Afrikas bönder bestäms i stor utsträckning av regeringar, bränslebolag och konsumenter i den rika delen av världen. Vi gör rätt i att tanka etanol eller biodiesel, särskilt om råvaran kommer från utvecklingsländer med fattiga bönder som behöver ökade inkomster.

Nästa steg är att börja kräva att drivmedlen produceras på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt.

Camilla Lundberg Ney

Kooperation utan gränser

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons