Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Björn Dahlberg, Mimer: Snarare 600 än 4 300

Annons

Bostadsdebatten kring Mimer har i mycket hög grad fokuserats på hur beslut har fattats, proceduren, folkomröstning och opinionsundersökningar. Jag har största respekt för att det är viktiga frågor, men känner att själva sakfrågan och beskrivningar av konsekvenserna av eventuella ombildningar fått en mycket undanskymd plats.

Frågor som hur vi vill skapa och utveckla Västerås, stadsdelarna, mångfald och integration, människors engagemang, möjlig-heter för ett framtida byggande av hyresrätter och så vidare har det inte funnits tillräckligt plats för.

Det är olyckligt att debatten fokuserats kring procedurer och att 4 300 Mimerlägenheter kommer att ombildas till bostadsrätter.

Själva ombildningsbeslutet består av två delar:

1. Erbjudande till boende i 289 lägenheter i centrala Västerås där det redan bildats bostadsrättsföreningar samt 184 lägenheter i Hökåsen, Jakobsberg och omkring Oxbacken. Totalt 473 lägenheter.

Här kommer ombildningsprocessen att ta cirka ett år och sannolikt kommer vi att gå i mål med 300 av de 473. Priset är naturligtvis en avgörande faktor eftersom. Där vi inte blir överens genomförs ingen ombildning och hela kvarteret kvarstår då som hyresrätter i Mimers ägo.

Att sälja till underpris är inte affärsmässigt. Givetvis måste en genomförd ombildning vara en god affär för såväl Mimer som medlemmarna i den bildade föreningen. Ett ekonomiskt skäl som grund för erbjudande är de övervärden om några hundratal miljoner kronor som skulle frigöras och stärka Mimers ekonomi samt skapa bättre förutsättningar för nyproduktion. Samtidigt ger det oss möjlighet att fortsätta utveckla våra bostadsområden genom att skapa än mer trivsamma områden och höja standarden i våra lägenheter.

2. Erbjudande till boende i Mimers ytterområden Vallby, Bäckby, Pettersberg. Fredriksberg och Skultuna, totalt 3800 lägenheter. Här är situationen och skälet för ombildning något annorlunda än föregående. Hyresrätten är här mycket dominerande.

I ovan nämnda områden finns ännu inga registrerade bostadsrättsföreningar. Det är av största vikt att sprida kunskap kring de olika upplåtelseformerna för att ge förutsättningar för ställningstagande. Jag vill betona att detta kommer att ta sin tid. Kraften måste komma från våra hyresgästers egna engagemang och vilja.

Min absoluta uppfattning är att det aldrig kommer att ombildas 3800 lägenheter. Jag tror snarare att vi under det första året säljer 100-200 lägenheter för ombildning, för att fram till år 2010 nå cirka 600 lägenheter.

I förslaget till nytt ägardirektiv skrivs det att Mimer även i fortsättningen ska ha bostäder i centrala och sjönära lägen. Det är jag glad för. Ett brett bestånd av bostäder stärker vårt varumärke och ger oss en chans att fortsätta vara en attraktiv hyresvärd.

Det ger också er västeråsare möjligheten att hyra en lägenhet i stort sett i alla delar av staden. Och vill vi främja integrationen i Västerås är det en förutsättning.

Ett viktigt skäl till att vi arbetar för att delar av våra lägenheter ska kunna ombildas till bostadsrätter är att vi tror på blandade upplåtelseformer i bostadsområden. Att en upplåtelseform dominerar skapar lite valfrihet för individen. Fler aktörer innebär också fler parter som är med och kan påverka utvecklingen i området.

Det är också bra att vi som Västerås största hyresvärd kommer att erbjuda de hyresgäster som vill ska kunna bilda bostadsrättsföreningar för att köpa sina bostäder. Det betyder inte att alla kommer att göra det. De flesta har valt att bo hos Mimer just för att de uppskattar hyresrätten som sådan. Och då blir debatten om utförsäljning av 4300 lägenheter både skrämmande och fel.

Nästa sommar är en utvärdering planerad utifrån såväl positiva som negativa erfarenheter. Jag utgår från att detta kommer att ske på ett klokt och ansvarsfullt sätt.

Björn Dahlberg

VD, Bostads AB Mimer

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons