Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bluffspelet om Björnön

Annons

Avsikten med att kalhugga på Björnön är att uppgradera flygplatsen för större passagerar- och lastflygplan. Det kräver att 43 hektar avverkas. Ulla Persson hävdar att "lagt kort ligger". Tillståndet till den storskaliga kalhuggningen är ett resultat av planmässigt falskspel.

Kort 1: Esset! Är att hota med nedläggning av flygplatsen och skrämmas med flygsäkerheten för att dölja att målet är en uppgradering av flygplatsen.

Kort 2: Tjänstemän på länsstyrelsens naturvårdsenhet förkastade flygbolagets miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och krävde att den undermåliga och vilseledande miljökonsekvensbeskrivningen omarbetades. Enhetens tjänstemän kördes över av länsstyrelsens ledning, som gav bolaget frispel från kompletteringar av MKB:n.

Kort 3: Sprida lögner och underblåsa okunskap som:

· Att den naturligt invandrande barrskogen på bergshöjderna på ön är inplanterad. Planterade barrträd finns på södra delen av ön, den del som inte är hotad.

· Att det finns mängder av dåliga och skräpiga träd som behöver tas ned på grund av eftersatt underhåll. Det är parker och ängar som underhålls, inte naturskog i ett reservat.

Att bättre skötsel av reservatet efter trädfällningen ger bättre betingelser för såväl biologisk mångfald som friluftsliv. I en hemlighållen inventeringsrapport står det att skötselåtgärder endast kan ge en svag kompensation för de naturvärden som förstörs.

Kort 4: Miljööverdomstolen punkterar reglerna i miljöbalken som infördes 1999.

Politiker, besinna er! Och svara på varför det alternativa ingreppet på 25 hektar har valts bort.

Om flygplatsens framtid är en mindre matarflygplats då krävs ingen storskalig förödelse på ön. I det av er beslutade miljöprogrammet för kommunen är det vägledande försiktighetsprincipen och att handla i samklang med naturens bärkraft och kretslopp.

Lev upp till det! Ge inte politikerföraktet nytt bränsle. Stoppa den miljonslukande utvecklingen mot en "storflygplats", förberedd med namnet Stockholm Västerås flygplats.

Ulla Persson, "slå" ett hjärteress för det gröna folkhemmet och sluta med försvarsspelet om flygplatsen!

Kjell-Åke Jansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons