Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Blunda inte för kön till barnomsorg/förskola

Annons

I dag är det kö till barnomsorg och förskola. Vi moderater lyfte fram detta problem i en debattartikel (29 december) och får ett svar (4 januari) från Staffan Jansson, ordförande i Proaros och ansvarig för de kommunala förskolorna och dagbarnvårdarna, som istället diskuterar begreppet barnomsorg.

Vi tar gärna den debatten men vi kan inte bortse från det stora problemet, att många föräldrar i dag väntar på att få en plats och därför inte kan börja arbeta eller studera. I vår artikel lyfter vi fram ett antal förslag för att kunna minska köerna och samtidigt minska barngruppernas storlek. Det handlar om: fri etablering för barnomsorg i Västerås, satsning på dagbarnvårdare och begränsad tid i förskolan för barn till arbetssökande och föräldralediga. Att hävda att det inte finns kö till barnomsorg/förskola ställer ord mot ord. På barn- och ungdomsnämndens sammanträde i december redovisades att kön är 250 barn.

Proaros har i dag extra resurser för ett så kallat samhällsansvar som innebär att föräldrar inte skall behöva vänta mer än 3-4 månader för att få en plats i barnomsorg/förskola. Det frigörs inte platser i förskolan om man under våren inskolar till sexårsverksamhet, om det inte är så att femåringar får börja tidigare i förskoleklass.

Återigen till frågan om begreppet barnomsorg.

Vilka är inkluderade i begreppet förskola?

Vi moderater har tillsammans med flera partier föreslagit att familjedaghem med pedagogisk verksamhet som lever upp till kvalitetskraven skall få definieras som allmän förskola. Detta har avslagits av socialdemokraterna i kommunfullmäktige. Det innebär att när Staffan Jansson talar om förskola exkluderas en stor grupp barn som i dag går i familjedaghem (cirka 450 barn). Det exkluderar också en stor grupp anställda i Proaros, som arbetar som dagbarnvårdare. Att socialdemokraterna inte gärna nämner familjedaghemmen visar också artikeln den 4 januari, eftersom de inte är nämnda med ett enda ord.

En annan fråga som tas upp i artikeln är ett påstående att barn som inte går minst fem timmar om dagen i förskola inte får någon pedagogisk verksamhet. Vi vet alla att förskoleklassen har verksamhet tre timmar per dag och att det är en pedagogisk verksamhet.

Vi moderater har alltid hävdat att förskola är en bra verksamhet som passar många barn. Vi artikelförfattare har erfarenhet av både förskola, familjedaghem och den egna familjen. Vi har olika verksamheter för våra egna barn och alla har sina fördelar. Skillnaden mellan oss moderater och socialdemokraterna är att vi låter familjerna själva välja vad som passar dem bäst och inte tvingar andra familjer att välja som oss. Vi politiker skall inte styra över familjerna utan ge möjlighet för familjerna att själva välja. Om en majoritet vill ha förskola ska denna möjlighet finnas, men för att en majoritet önskar ett slags verksamhet skall inte en minoritet tvingas till att också ha denna typ av verksamhet.

Lyft istället blicken, se mångfalden och möjligheterna. Det är ett politiskt ansvar. Då minskar också kön till förskolan så att de 250 barn som står i kö kan få en plats.

Elisabeth Unell

Margareta Berg

Peter Jannborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons