Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bo Järnbring: Ingen katastrof att avvakta i regionfrågan

I landstingsvärlden pågår just nu något som kan liknas vid en Svarte Petter-lek. Diskussionen gäller vem som ska bilda region med vem, och det finns en påtaglig rädsla över ”att hamna på isberget”.

Annons
Står sig slätt. Universitetssjukhuset i Örebro, som först i dagarna börjat utbilda läkare, kan när det gäller flertalet medicinska specialiteter, inte mäta sig med Akademiska sjukhuset i Uppsala, skriver Bo Järnbring.foto: scanpix

I Landstinget Västmanland har Socialdemokraterna och deras stödpartier hastigt och (o)lustigt bestämt sig för att man bör bilda region med Södermanlands och Örebro län.

Inför en eventuell regionbildning bör följande frågor ställas: Vilka uppgifter kommer den blivande regionen att ha och är en region till fördel för vårt län? Vid uppföljningar av den ursprungliga försöksverksamheten i Region Västra Götaland och Region Skåne har man haft påtagligt svårt att peka på de fördelar regionbildningen haft.

För Region Västra Götaland har man dessutom konstaterat att regionbildningen saknar folklig förankring. Detta är inte förvånande, då regionen omfattar Göteborgs kommun och tre tidigare län och sträcker sig från norska gränsen i norr till strax hitom Jönköping i söder. Trots att regionen funnits i mer än tio år talar man fortfarande om ”sjukvården i Skaraborg”.

Rimligen kan påskyndarna av den nya regionen inte ha ställt ovan nämnda frågor. I redan existerande regioner utgör sjukvårdskostnaderna cirka 80 procent av budgeten och hälso- och sjukvård är och förblir därmed sannolikt den dominerande uppgiften även i nya regioner. En rimlig fråga borde därför ha varit: I vilken formation säkrar vi bäst tillgången till sjukvård och inte minst hög-specialiserad sjukvård för länets invånare?

Jag har svårt att tro att denna fråga ställts. Landstinget i Uppsala län och Akademiska sjukhuset i Uppsala är den ojämförligt största ”leverantören” av högspecialiserad vård åt västmanlänningarna och endast en mindre del köps från Örebro läns landsting och Universitetssjukhuset i Örebro.

Visserligen kommer en region även i fortsättningen att kunna köpa högspecialiserad vård av en annan region men man kan anta ett man i första hand köper av sig själv, i det här fallet av Universitetssjukhuset i Örebro. Detta sjukhus, som först i dagarna börjat utbilda läkare, kan när det gäller flertalet medicinska specialiteter, inte mäta sig med Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Landstinget Västmanland har dessutom sedan ett antal år ett nära medicinskt sam-arbete som resulterat i en forskningsenhet (Centrum för klinisk forskning), nu även med möjlighet att disputera i Västerås. Det är mindre sannolikt att detta samarbete kan fortsätta om man hamnar i olika regioner, vilket kommer att missgynna västmanlänningarna.

Jag vet att det finns oenighet i regionfrågan i Landstinget i Uppsala län och att man därför hittills inte kunnat ta ställning. Jag vet också att kommunpolitiker i Eskilstuna, Uppsala och Västerås inte vill ha en statlig gräns mellan Södermanland, Uppland och Västmanland och tillskrivit den statliga utredaren i ärendet. Om jag vore landstingspolitiker i Västmanland skulle jag verka för att landstinget avvaktar och därigenom ger Landstinget i Uppsala län ytterligare betänketid.

Sannolikt kommer landstingspolitikerna i Uppsala län att inse att nya regioner med gränser mot Uppsala län kommer att sträva efter att i första hand köpa högspecialiserad vård av sig själva. Detta skulle få stora ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för Akademiska sjukhuset då Landstinget i Uppsala län inte självt kan finansiera dess verksamhet.

Det är ingen katastrof om det visar sig att man genom att avvakta ”blir över”. Det landsting som i olika jämförelser mellan landsting/regioner ofta hamnar i topp, Halland, har redan valt att bilda egen region.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons