Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Boendeförening: Bevara Ängsö!

Westmannastiftelsen planerar att sälja Ängsö till en privat köpare. Stiftelsen har drivits med underskott och styrelsen anser sig inte ha möjlighet att driva förvaltningen av Ängsö i fortsättningen.

Annons

Ängsö är unikt, ett bevarat kulturlandskap med gårdar, torp och slott med 1300-talskyrka. Djur- och naturliv på Ängsö har många ovanliga inslag, allt ifrån orkidéer till örnar.

Områdets natur och kultur gjorde Ängsö till ett naturreservat redan 1960. Ängsös omväxlande karaktär med ett småbrutet landskap och skärgård har sedan dess varit ett populärt utflyktsmål. Men nu kan det ta slut.

Hela Ängsö med tillhörande öar skall bli privat. Visserligen kommer naturreservatets föreskrifter att gälla även för en privat ägare, men oron är stor bland många. Boende och brukare, företrädare för näringsidkare och naturintressenter funderar över vad som kommer att ske med deras tillvaro.

Kommer de som arbetar och bor på Ängsö att få höjda arrenden och hyror? Och vad kommer långsiktigt att hända med landskapsbilden?

Mycket pengar har lagts ned på att bevara småskaligheten med ängar och torp så som de har sett ut i hundratals år. Stiftelsen har anlitat en utredare som har konstaterat att förvaltningen av Ängsö har goda förutsättningar med undantag av slottet som kräver stora underhållsinsatser.

Jordbruk, fiske och övriga hus bär sina egna kostnader. Men kostnaden för slottet gör att Stiftelsen går med underskott. Därför skall Ängsö säljas.

Många av de som bor i husen och torpen på Ängsö har bott här i många år. De flesta har anor från Ängsö i flera generationer. Den muntliga traditionen är stark och de boende på Ängsö värnar om bygden och historiken. Ängsö Naturrum, en utställning som visar Ängsös natur och historia iordningställdes 1985, har varit stängd i flera år och börjar förfalla. Ängsö hembygdsförening har erbjudit sig att sköta verksamheten och berätta om Ängsö.

Slottet skulle kunna tas över av Statens fastighetsverk som äger och sköter många slott. Genom samarbete med Västmanlands läns museum skulle slottet kunna bevaras för framtiden. Servering och butik kan naturligtvis även i fortsättningen arrenderas ut till en entreprenör.

På Ängsö finns flera gamla lador som står tomma, många konstnärer och hantverkare skulle kunna använda dem som ateljéer och utställningslokaler. Ängsö har också många torp som bebos av gamla Ängsöbor som sköter om husen och trädgårdarna. De flesta skulle vilja ta över ägandet och kunna vårda husen med större omsorg än en kommersiell aktör har möjlighet till. I många år har "torparna" lagt ned tid och pengar på att underhålla och se till att husen inte förfaller. Utan dessa entusiaster skulle Ängsös miljö inte ha bevarats.

Betande djur är en förutsättning för miljön på Ängsö. Alla resurser som har lagts ned på landskapet kommer det att vara bortkastat om Ängsö säljs till en privat köpare? Ge istället de nuvarande brukarna på Ängsö förutsättningar att få fortsätta.

Det finns flera yrkesverksamma fiskare på Ängsö. De är viktiga informatörer om sjö och natur. Kommer de att kunna fortsätta om Ängsö säljs till en privat ägare? Låt fiskarna få möjlighet att vara kvar med långsiktiga förutsättningar.

Fågellivet på Ängsö är speciellt och lockar många till Ängsö. Kommer det att tillåtas av en privat ägare? Den omväxlande naturen på Ängsö med ängar, skogsmark och skärgårdsnatur innehåller miltals med utmärkta vandringsleder.

Kommer dessa att få finnas kvar med en privat ägare? Ängsö har en bevarad kulturmiljö med gårdar och torp. Skall vi sälja ut det till en kommersiell aktör? Eller skall vi bevara för framtiden?

Det finns mycket som kan göras för att utveckla Ängsö samtidigt som avsikterna med naturreservatet säkerställs. Det går att förbättra de ekonomiska förutsättningarna genom att låta olika aktörer ta ansvar och utveckla sitt intresseområde. Det kommer att skapa ett naturreservat med inslag som bara är möjliga att få med engagerade eldsjälar.

Låt de som bor och verkar på Ängsö få ta över ansvaret för den miljö de länge vårdat! Vi kommer tillsammans att bevara Ängsö för kommande generationer.

Johan Fägerblad

Gun Morin Falk

Jan Juhlin

Björn Johansson

Göran Björkander

Alf Ersson

Ylva Zachrisson

Margareta Tideström

Owe Arnesson

Ängsö Boendeförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons