Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bombardier: Industrin värnas med helhetssyn

Annons
Rea fel modell. Offentliga upphandlare premierar inte sällan ensidigt lägsta pris, hävdar Klas Wåhlberg, vd för Bombardier. foto: VLT:s arkiv

Västerås är i dag arena för en nationell konferens i ett ämne av yttersta vikt för Sveriges välstånd och utveckling. Under konferensen DI Global produktion, som vi arrangerar i dag tillsammans med Dagens Industri, ger ett drygt hundratal politiker, forskare och näringslivsrepresentanter svar på frågan: lönar det sig att producera i Sverige?

Själv är jag övertygad om att svaret är ja – seminariet hålls för övrigt inne på fabriksgolvet i Bombardiers nya produktionsanläggning på Finnslätten, i sig ett kvitto på lönsamhet och framtidstro. Men försvarar Sverige sina positioner som industrination även framöver?

Här kan vi inte ta någonting för givet. Enligt Konjunkturinstitutet försämrades både orderingången, produktionsvolymen och sysselsättningen i industrin under oktober. I år har Astra Zeneca beslutat avveckla sin forskning i Södertälje och Volvo har meddelat att man stänger sin bussfabrik i Säffle för att bara ta två exempel.

Under hösten har varslen kommit tätt, och det är helt naturligt i ett läge då världs-¿konjunkturen ser allt mörkare ut.

Vi bygger och underhåller tåg och signalsystem. Det är en bransch som växer tvärs igenom alla konjunkturcykler, liksom miljötekniksektorn i stort.

Här ligger Sverige långt framme med avancerade produkter och system av olika slag. I många fall beror ledarpositionen på att det svenska samhället har satt upp världens kanske högsta ambitioner när det gäller hållbarhet.

För Bombardiers del är det helt klart så att vi har gynnats av att svenska kunder efterfrågar högteknologiska och miljövänliga lösningar. Naturligtvis inser även konkurrenter runtom i världen att Sverige är en attraktiv marknad och att det är en fjäder i hatten att vinna order här i vårt land.

Tuff konkurrens är spelets regler och gynnar alla. Inte sällan innebär offentliga upphandlingar i dag att lägsta leveranspris premieras ensidigt. Det kan verka logiskt i ett läge där stat, kommun och landsting lever med knappa resurser men innebär att Sverige riskerar att gå miste om sofistikerade produkter och system som ger konkreta mervärden och lägre livscykelkostnader.

Det är här politiken kommer in. Inom ¿politiken krävs det, som jag ser det, mer av helhetssyn. Konkret innebär det att man inte bara värnar en avancerad industri i policydeklarationer utan också i handling genom att stå fast vid höga tekniska ambitioner och lösningar som ger långsiktigt värde för svensk forskning och utveckling. Det blir allt viktigare, inte minst när nu en global kris står för dörren.

Ett exempel på en sådan beslutskraft ges i Svensk Exports 50-årsskrift som kom ut nyligen. Där skildras hur regering och riksdag under hösten 2008 på bara ett par veckor, under den tid då Lehman Brothers-kraschen fick världshandeln att nästan stanna av, tog beslut om en 100-miljardershöjning av låneramen för exportkrediterna. Utan den akutinsatsen hade svensk industri varit tiotusentals arbetstillfällen fattigare i dag.

I dag är svensk industri i utmärkt skick, trots en skakig konjunkturbild och en stark kronkurs som fördyrar vår export. Näringslivet här i Västerås har en inriktning mot några av världens mest löftesrika marknader, med smarta elnät, hållbara transporter och förnybar energi för att bara ta några exempel.

Det är också mycket positivt med Västerås stads och länsstyrelsens aktiva stöd för ett järnvägstekniskt centrum. Världsledande järnvägsteknik sysselsätter uppskattningsvis 3 500 personer i 150 företag i regionen.

Vi har alltså ett starkt budskap att skicka med till våra gäster från Västerås horisont.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons