Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Borgerliga: Behåll högstadiet i Virsboskolan

I Virsbo finns det en oro över att högstadiet på Virsboskolan ska läggas ner.

Annons
Arbetsro. De borgerliga partierna i Surahammar vill behålla högstadiet i Virsboskolan minst tre år.

Vi anser att högstadiet ska finnas kvar och att Socialdemokraterna måste lämna tydligt besked i frågan. Oron och osäkerheten som finns gagnar ingen!

Antalet barn i Virsbo minskar och vissa elever från Ramnäs väljer att gå på högstadiet i Surahammar. Detta gör att antalet elever på Virsboskolan minskar. I år började från Virsbo 27 elever gymnasiet medan det finns 16-17 elever från Virsbo i varje årskurs på högstadiet. Därtill tillkommer elever från Ramnäs. Framöver finns det årskullar med ännu färre barn. Enligt vår bedömning är elevunderlaget för närvarande tillräckligt stort för att bedriva ett högstadium på Virsboskolan. För att antalet elever ska vara tillräckligt framöver behöver troligtvis elever från Ramnäs gå på skolan. Annars kan antalet elever bli för få för att kunna bedriva ett högstadium.

Valfrihet att välja skola är positivt. Elever och föräldrar ska kunna välja den skola som passar dem bäst. Det kan vara inom kommunen, men även i andra kommuner. Vi anser inte att valet ska styras från politiskt håll. Om Virsboskolan är tillräckligt bra kommer också elever, i första hand även från Ramnäs, välja den. Politiker ger möjligheter och resurser till alla skolor medan personalen på respektive skola arbetar för att göra skolan attraktiv för eleverna.

Att eleverna på Virsboskolan, såväl som på kommunens andra skolor, får en bra skolgång är vårt främsta mål. Det finns olika sätt att bedöma om en skola är bra. Inget entydigt säger att kvalitén i dagsläget på Virsboskolans högstadium är bättre eller sämre. De senaste åren har betygen varit ungefär lika mellan Virsboskolan och Skogslundsskolan. Att skolan är mindre är framför allt en fördel för de yngre barnen. Äldre barn och ungdomar kan i större utsträckning behöva stimulans från flera håll. Ett alltför litet högstadium på Virsboskolan är därför negativt.

En faktor som Virsboskolan, liksom alla skolor, behöver arbeta med är elevernas trivsel. Den senaste stora elevundersökningen Liv och Hälsa från Landstinget visar överlag att eleverna i årskurs nio på Virsboskolan trivs ungefär som genomsnittet, men det finns en stor skillnad mellan könen. Tjejerna på Virsboskolan är mer negativa till sin skola. Detta kan i sig spegla att tjejer i allmänhet är mer skeptiska till små samhällen och oftare flyttar därifrån. Vi anser att Virsboskolan behöver jobba mer med att få även tjejerna att trivas. Elevernas välmående och trivsel är väsentligt för att kunna behålla högstadiet på Virsboskolan.

En mindre skola kostar som regel något mer att driva än en större. I år tilldelas Virsboskolans högstadium resurser motsvarande 12,3 elever per lärare medan Skogslundsskolan har 13 elever per lärare. Vi anser detta motiverat och det skulle även kunna vara någon tiondel ytterligare till för Virsboskolan. Resurser måste användas för att tillgodose att behöriga och kompetenta lärare finns i högstadiets 16 ämnen. Klarar personalen av att organisera detta inom ekonomisk ram talar det för att Virsboskolans högstadium ska finnas kvar.

Virsboskolan har nyligen fått en ny rektor. Tillsammans med personalen vill hon förbättra skolan och bland annat arbeta mer med skolans profilering. Det finns även planer på att eleverna bättre ska förstå betydelsen av alla människors lika värde samt motverka främlingsfientlighet. Vi har förhoppningar om att skolan ska lyckas och blir attraktiv. Därför vill vi ge skolan arbetsro och åtminstone garantera högstadiets existens i tre år. Därefter behöver en utvärdering ske för att se hur skolan lyckas få elever till högstadiet och att skolan håller hög kvalitet.

Tobias Revenäs (FP)

Eva Björk (C)

Johanna Olofsson (M)

Conny Öholm (KD)

Barn- och bildningsnämnden i Surahammar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons