Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bostaden är överbeskattad

Annons

Utvecklingen på bostadsmarknaden gynnar inte hyresrätten. Det är dags att politiker på både kommunal och nationell nivå inser allvaret och agerar för att avskaffa de kommunala bolagens hyresnormerande roll. Hyresboendet måste ges samma förutsättningar som andra upplåtelseformer.

En artikel i VLT den 20 september visar att hyresrätter i allt högre grad ombildas till bostadsrätter. Dessutom visar en utredning som Fastighetsägarna Mellansverige offentliggjorde i våras att det de senaste åren byggts fler bostads- och äganderätter än hyresrätter. Denna utveckling är fullt logisk.

För det första är kostnaden för nyproduktion vid hyresrätter i kombination med den låga räntan orsaker till att byggföretag satsar på bostadsrätter.

För det andra kan den höga kostnaden för nya lägenheter kopplas till det höga skattetrycket på bostäder. Bostaden beskattas lika hårt som starksprit, skattetrycket på nyproduktion ligger strax över 60 procent.

Konsekvensen blir att hyresboendet förfördelas och tappar på marknaden. De stora förlorarna är människor som inte har kapital att investera i bostads- och äganderätter.

För att komma till rätta med detta måste de kommunala bostadsbolagens hyresnormerande roll avskaffas. Enkelt förklarat så bestämmer de kommunala bostadsbolagen i samspråk med Hyresgästföreningen hyresnivåerna i en kommun. Enligt lagen ska privata fastighetsföretagare rätta sig efter uppgörelsen mellan de två förstnämnda parterna. Systemet för hyressättning bör göras om så att hyresgästerna betalar för det de tycker är viktigt i sitt boende. Detta innebär inte att bruksvärdesprincipen ska avskaffas, tvärtom, vi vill att den tillämpas enligt dess grundtanke.

Västerås har enorm tillväxtpotential men möjligheten att växa vilar till stor del på förmågan att ta emot människor som vill bosätta sig i kommunen. Om hyresrätten inte ges samma förutsättningar som andra boendeformer förloras den flexibilitet som hyresboendet skänker bostadsmarknaden.

Dessutom måste skattetrycket på bostäder lätta. Det sker enklast genom att bostaden införlivas i momssystemet så att fastighetsföretag kan göra avdrag för momskostnader på ett sätt som idag inte är möjligt. Detta kräver medvetet politiskt engagemang i huvudsak på EU-nivå, men kommunpolitiker har också de ett stort ansvar.

Fastighetsägarna Mellansverige har undersökt privata fastighetsföretagares vilja att investera i nyproduktion och i befintligt fastighetsbestånd. Den viljan är mycket stor, liksom tron på tillväxt. Nu måste politiker på alla nivåer ta tillvara denna optimism, annars kan enorm tillväxtpotential gå förlorad.

Andreas Sjöberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons