Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bostjärnan: Bättre villkor och mer marknad för hyresrätten

Annons

Att kunders önskemål och efterfrågan skall styra produktionen av varor och tjänster är en vital fråga för all affärsverksamhet. Det är därför viktigt att en så bra boendeform som hyresrätten får verka på mera marknadsmässiga grunder än vad som är fallet i dag. Reglerna runt hyresrätten måste reformeras snarast.

Det finns ett utredningsförslag som innebär en rad förändringar av lagar och förordningar för hyresrätten, som är en av de sista reglerade marknaderna här i Sverige. Utredarens förslag har väckt en het debatt inte minst från hyresgäströrelsens sida, som menar att förslaget bland annat skulle leda till chockhöjda hyror. Det är ren lögn i ett helhetsperspektiv.

Visst kan hyran för attraktiva lägenheter i Stockholms innerstad komma att öka med fem procent om året i ett antal år framöver men den svenska hyresmarknaden är till övervägande del andra lägen, områden och marknader där utredarens förslag bara skulle hjälpa till att skapa ett mera varierat utbud av hyreslägenheter.

I den nuvarande regleringen av hyresmarknaden har kommunernas bostadsföretag varit normerande när det gäller hyresnivån på respektive ort. Eftersom det finns ett samband mellan priset för en bostad och dess övriga förutsättningar när det gäller omfattning, utförande, servicenivå och standard med mera har kommunernas bostadsbestånd också blivit en standardiseringsnorm.

Med utredningens förslag om att avskaffa de kommunägda bostadsföretagens hyresledande roll skulle förutsättningarna öka väsentligt för att få ett bredare och mera varierat utbud på marknaden för hyreslägenheter. Det skulle mer likna den övriga bostadsmarknaden, med allt från smått, enkelt och billigt till stort, exklusivt och dyrt.

Utredningen föreslår också att kommunernas bostadsföretag måste arbeta på affärsmässiga grunder. I många kommuner subventionerar skattekollektivet på olika sätt de kommunala bostadsföretagen.

Det är orimligt med hänsyn till att det finns andra aktörer på samma marknad som inte får del av skattebetalarnas subventioner. Jämför själva med om exempelvis Ica och Coop skulle få konkurrens av en kommunalägd livsmedelshall som inte arbetade på affärsmässiga grunder, utan delvis fick direkta och indirekta bidrag från skattebetalarna.

Den nuvarande hyresregleringen har sin grund i efterkrigstidens bostadssociala ambitioner som säkert har en stor betydelse för den höga bostadsstandard vi har i dag. Med hög standard menar jag i det här sammanhanget såväl den tekniska standarden som utrymmet per person i jämförelse med hur det är i många andra länder.

Vår bostadskonsumtion har under nära nog hela efterkrigstiden varit subventionerad med skattemedel i olika former. I samband med dessa subventioner har också staten reglerat bostadsmarknaden i olika omfattningar över tiden.

När det gäller hyresrätten har regleringarna i stort sett varit oförändrade ända sedan början av 1970-talet.

För småhus och bostadsrätter har marknaden dock varit mindre reglerad för att sedan många år tillbaka, vara helt fri från regleringar trots att dessa upplåtelseformer har subventionerna kvar. Paradoxalt nog är hyresrätten den bostadsform som har hela sitt regelverk för prissättning kvar men inte en krona i subventioner.

Villaägarnas och bostadsrättsinnehavarnas skatterabatt på 30 procent av deras kapitalkostnader blir en rejäl slant som också konsumenter av hyreslägenheter borde få del av. Här har inte heller hyresgäströrelsen en annan uppfattning, vilket givetvis är glädjande.

Mitt inlägg vill klarlägga betydelsen av att reformera och delvis avreglera marknaden för hyresbostäder på ett klokt sätt. Konsumenterna bör få ett bredare och mera varierat utbud att välja på, spelreglerna för såväl konsumenterna som för bostadsföretagen bli kostnadsneutrala med övriga boendeformer. Sist men inte minst menar jag att en sådan reformering skulle leda till att hyresrättens status förbättras, att hyresrätten är något man väljer utifrån sina behov och önskemål och inget man bara blir hänvisad till på en reglerad marknad!

Hans Johnson

Bostjärnan förvaltnings AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons