Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bostjärnan-vd: Ändrade regler för uthyrning kan ge tusentals nya hyreslägenheter

Annons

Tomas Östling skriver om ett antal konstruktiva förslag från Hyresgästföreningen om hyresrätten och dess framtid. I stora drag är jag överens med honom och Hyresgästföreningen och jag tror att våra mål är tämligen lika, nämligen att hyresrätten som boendeform ska möta kundernas behov och önskemål i dag och i framtiden.

Mina förslag är möjligen lite mera konkreta och bygger på att även hyres-rättens villkor ska vara anpassade efter marknadens förutsättningar och spelregler. Bor på marknadens villkor gör man i egnahem och bostadsrätter men i hyres-lägenheter är det andra än kunderna och leverantörerna som sätter villkoren – något som egentligen bara hör hemma i ett kollektivistiskt plansystem.

Under den senaste tioårsperioden har väldigt många hyreslägenheter ombildats till bostadsrätter, långt flera än som har byggts under samma tid. Skälen till den negativa utvecklingen för hyresrätten är orättvisa skatteregler och en gammalmodig reglering av hur hyresvillkoren ska bestämmas.

Jag tror att några smärre ändringar i skatte-systemet och regelverket för uthyrningen skulle kunna ge minst 100 000 nya hyres-lägenheter där de bäst behövs. Det skulle duktiga och hungriga entreprenörer se till.

Jag vill därför;

w Införa avdragsrätt för hyresgästerna med 50 procent av hyran på samma sätt som villaägaren och bostadsrättsinnehavaren får dra av för kostnaderna för finansieringen. Med en hyra på 6 000 kronor i månaden skulle det 50-procentiga avdraget ge en skatterabatt på 900 kronor i månaden.

w Avskaffa det kollektiva förhandlings-systemet och ersätt med fri hyressättning vid nyupplåtelse. Förändringen skulle innebära att hyresvärd och hyresgäst fritt kan komma överens om vilka hyresvillkor som ska gälla när man hyr en lägenhet och vilka reparationer eller andra förändringar som hyresvärden ska göra för att tillgodose hyresgästens önskemål.

w Ändra i hyreslagens bestämmelser om bruksvärde så att lagens mening om skälig hyra i praktiken blir ett konsumentskydd mot uppenbara oskäligheter och ocker.

w Ta bort förbudet mot indexreglering av hyran. Vi menar, att ifall en hyresgäst och en hyresvärd kommit överens om en hyresnivå vid inflyttningen är det den som ska gälla. Hyran måste dock följa med inflationen och även räknas upp för att täcka kostnads-ökningar för lokala förändringar som rör taxor för värme, el och vatten. En kombination av Statistiska centralbyråns konsumentpris-index och ett lokalt taxeindex skulle garantera att hyran behåller sitt penningvärde över tiden.

Genom att genast tillsätta en utredning som arbetar vidare med det här förslaget skulle politikerna möjliggöra att frågan blir en viktig del i agendan inför valet 2014.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons