Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Botten har gått ur arbetsmarknaden för kvinnor i Västmanland

Annons

En genomsnittlig dag stannar var fjärde kvinna i Västmanlands län hemma från jobbet. Skälet är endera ohälsa eller arbetslöshet. Siffran för män är 18 procent.

När man lägger samman arbetslöshet, sjukfrånvaro och förtidspensioneringar är alltså andelen kvinnor som inte är i arbete mycket högre än motsvarande andel män i alla kommuner i länet. I Västerås är 24 procent av kvinnorna inte i arbete. Värst är situationen för kvinnorna i Hallstahammar och Norberg med cirka 29 procent vardera.

Orsakerna till kvinnors utsatthet är mångfacetterade. Några viktiga pusselbitar är årtionden fyllda med dubbel-arbete och ojämställda arbetsförhållanden. Till detta kommer stora personalneddragningar inom den offentliga sektorn. Allt detta har resulterat i att kvinnors arbetsmarknad har raserats.

Jämställdhet mellan kvinnor och män bygger på individens rätt till arbete och ekonomiskt oberoende. Kvinnors frånvaro på arbetsmarknaden i länet är därför en mycket allvarlig tillbakagång för jämställdheten mellan män och kvinnor.

Utanförskapet får inte bara allvarliga ekonomiska konsekvenser för den enskilda kvinnan utan även för hela samhället. I Västmanland kostar sjukskrivningar, förtidspensioner och arbetslöshetsstöd samt socialbidrag runt fyra miljarder kronor per år för män och kvinnor sammantaget. För denna stora summa pengar skulle vi till exempel kunna fördubbla utgifterna för sjukvården i länet!

De kvinnor som har förmånen att ha arbete och är friska hänvisas inte sällan till lågt betalda arbeten i offentlig sektor. I alla länets kommuner deltidsarbetar över 35 procent av kvinnorna, vilket starkt bidrar till att konservera kvinnors traditionella köns- och yrkesroller.

De ojämställda förhållandena på arbetsmarknaden påverkar kvinnor och mäns möjligheter att ta ansvar för familj och barn. Totalt tar män ut 18 procent av ersatta dagar i föräldraförsäkringen och kvinnor 82 procent. Det ojämna uttaget av föräldrapenning innebär att kvinnor i större utsträckning än män är borta från arbetsmarknaden under långa perioder. Detta får naturligtvis starkt negativa konsekvenser för kvinnors löneutveckling, karriär och pensioner.

Vi har självbilden att Sverige ligger långt fram när det gäller jämställdhet. Att en fjärdedel av länets kvinnor inte är på arbetet på grund av arbetsbrist och ohälsa, visar att vi har ett problem som är av stor mänsklig, social och ekonomisk omfattning.

Jämställdhet mellan män och kvinnor förutsätter att vi alla efterfrågar resultat. Insatser för jämställda arbetsplatser, för en jämställd skola liksom insatser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och kvinnors höga ohälsa är några exempel på åtgärder som påbörjats i länet men som väsentligt behöver förstärkas.

Det framstår som ganska klart att brister inom jämställdhetsområdet inte kan förklaras med brist på pengar i välfärdssystemen.

KARIN TILLY

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons