Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Boverkets förslag till nya byggregler ökar växthusgaser

Annons

Fjärrvärmen i Västmanland spelar en mycket viktig roll i arbetet för att begränsa växthuseffekten.

Fjärrvärmen i länet har reducerat utsläppen av växthusgasen koldioxid med 192 000 ton om året, om man jämför år 2003 med 1994. Det motsvarar utsläppen från cirka 67 000 personbilar. Men nu har Boverket lagt fram ett förslag till nya byggregler som kraftigt skulle motverka fjärrvärmen och öka växthuseffekten.

Boverkets förslag till nya bygg-regler har ett gott syfte, nämligen att minska energianvändningen vid uppvärmning av byggnader. Boverket vill införa ett energikrav per ytenhet, vilket också är bra.

Men förslagets utformning leder till att den absoluta merparten av de byggnader som omfattas av reglerna tvingas installera maskiner för att återvinna delar av värmen från byggnadens ventilationsluft, då sannolikt i form av eldrivna värmepumpar, som kommer att svara för det mesta av byggnadens uppvärmningsbehov.

Den kompletterande uppvärmningsenergi som behövs under vinterhalvåret kommer att vara för liten för att täckas av fjärrvärme, biobränslepannor eller solvärme. Därför installeras sannolikt också elvärme som komplement.

Boverkets förslag skulle därmed leda till en ensidig låsning vid elvärme i nya hus, på bekostnad av fjärrvärme och individuella alternativ som pellets. Detta står i motsats både till riksdagens inriktning och till regeringens uttryckliga uppdrag till Boverket - att arbeta för god energihushållning och särskilt för minskad elanvändning för uppvärmning.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har konstaterat att ökad elanvändning i Sverige ökar produktionen och koldioxidutsläppen från kolkraftverk i Europa, medan minskad användning reducerar dessa utsläpp. Kolkraften stod år 2002 för 55 procent av dåvarande EU:s elproduktion och var orsaken till

23 procent av dess koldioxidutsläpp.

De koleldade kondenskraftverken omvandlar bara cirka en tredjedel av bränslet till el och resten blir spillvärme som släpps rätt ut i havet eller i luften.

Boverkets förslag skulle leda till att svenska husbyggare tvingas välja bort fjärrvärme som exempelvis tar till vara spillvärme från en lokal industri, vilken annars bara går förlorad.

I stället blir man hänvisad till el som ger upphov till ännu mer spillvärme någon annanstans i Europa, ökar koldioxidutsläppen och förvärrar växthuseffekten. Det som ser effektivt ut i myndighetens papper blir alldeles fel i verkligheten.

Sverige bör göra som flera andra länder och även se till om-vandlingsförlusterna i energisystemet.

I Tyskland tillämpas faktorn 3,0 och i Danmark faktorn 2,5

på elenergi, för att ta hänsyn till förlusterna vid elproduktionen.

Självklart bör även andra energislag värderas, så att exempelvis varje lokalt fjärrvärmenät får en egen faktor som beror på hur produktionen sker och med vilka bränslen. Byggnadernas energitillförsel multipliceras sedan med respektive omvandlingsfaktor så att alla jämförelser blir lika och effektiviseringar verkligen leder till minskad belastning på jordens resurser och miljö.

Ett sådant system skulle styra mot en hållbar uppvärmning

av Sveriges byggnader. Konsekvenserna av Boverkets förslag till nya byggregler blir i stället ökad elanvändning, speciellt under vinterhalvåret, att för-nybar energi missgynnas och att koldioxidutsläppen ökar. Samtidigt ökar boendekostnaderna och konkurrensen på värmemarknaden snedvrids.

Boverket bör snarast dra tillbaka förslaget.

Ola Alterå

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons