Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra lösningar växer inte på träd

Annons

Västerås kommunalråd Ulla Persson (s) redogör i VLT den 29 maj för vad som, enligt hennes mening, behöver göras för att skapa en "trygg, säker och prisvärd kollektivtrafik" i Mälarregionen. Personligen är jag tveksam till om staten skall vara med och bekosta vår pendling i Mälardalen, men i övrigt förefaller förslagen vettiga och gissningsvis skulle en bred majoritet kunna ställa sig bakom huvuddelen av förslagen.

Det är viktigt att formulera en klar och tydlig målbild. Det är dock ganska enkelt. Det svåra är hitta en väg fram till målet eftersom resurserna är knappa och flera angelägna mål helt eller devis måste ställas mot varandra. Den stora frågan när det gäller pendlingen i Mälardalen är alltså inte vad vi skall uppnå utan hur vi skall uppnå det. Och i detta avseende lämnar Ulla Perssons debattinlägg mycket i övrigt att önska.

Ett uppenbart problem är spårkapaciteten och Ulla Persson skriver: "?måste vi även arbeta för att lösa problemet med spårkapaciteten från Kallhäll till Tomteboda/Karlberg". Hur då?

Ulla Persson påtalar också att hon och socialdemokraterna i Västerås och Västmanland är positiva till att skapa en situation med flera aktörer inom kollektivtrafiken i Mälarregionen. Hur då? Avslutningsvis påpekar hon att "det nu är hög tid att utveckla ett nytt framtida transportsystem som möter Sveriges växande behov av snabba, effektiva, säkra och miljövänliga transporter." Hur då?

SJ påstår att man lägger ned omfattande resurser på att lösa problem med förseningar. Det är självklart mycket enkelt att påstå. Hur mycket SJ anstränger sig skall naturligtvis ses i ljuset av de intäkter (vinster) som genereras till exempel på sträckan Västerås-Stockholm, men som av "konkurrensskäl" inte redovisas.

Hur vi skall lämna den nuvarande situationen med en välgödd monopolist som verkar på en marknad med påtaglig brist på spårkapacitet bakom oss är en svår fråga. Det är också en politisk fråga. För mig är den viktig men för andra saknar den säkert helt betydelse. Frågans betydelse för Ulla och övriga politiker speglas av vilka resurser som avsätts för den samt hur man avser att lösa den.

Ulla Perssons målbild är uppenbarligen ganska klar och stämmer i huvudsak med min, men hur kommer vi dit? Jag är ingen politiker och vet inte hur den politiska förändringskraften skall mobiliseras, men oavsett hur förändringsarbetet skall utformas så krävs det resurser. Resurser som måste tas från andra angelägna verksamheter.

Lika intressant som det är att veta hur mycket pengar SJ egentligen tjänar på sträckan Västerås-Stockholm är det att veta vilka resurser Västerås kommun avsätter och avser att avsätta för att lösa pendlingsproblematiken. Den aktionsplan som Ulla Persson skisserar i sitt debattinlägg behöver en prislapp.

Magnus Sjöström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons