Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra Mälarenergi!

Annons

Efter Kent Rybergs uttalande om att Mälarenergi skall skärpa miljökraven för upphandling av biobränslen kan vi så äntligen enas om att det finns problem vad gäller importen av biobränslen från bland annat Estland.

WWF är också positiva till de diskussioner om skärpta krav vi inbjudits till.

Några slutkommentarer dock.

Att jag nämner Ryssland beror på att marknadens aktörer delvis är de samma i de baltiska staterna och Ryssland. En stor import av virke från nordvästra Ryssland sker också till Estland och Lettland, delvis exporteras detta virke vidare så det är inte alls omöjligt att Mälarenergi haft ryskt rundvirke i importen!

Vidare är tillväxten i de ryska skogsbruket stark inte minst i de närliggande regionerna Karelen, Pskov och Novgorod så biobränsleimport från dessa skogar ligger med största sannolikhet nära.

Slutligen importerar Mälarenergi redan i dag torv från Vitryssland :

Snara affärsförbindelser med Ryssland förefaller mot bakgrund av ovanstående troligt.

Vidare hänvisas till Mälarenergis miljöprofil. Visst, det är just det som initierat debatten om det problem som Mälarenergi fram till nu vägrat erkänna!

Att det inte finns något estniskt naturvårdsverk är mycket lätt att kontrollera men detta gjordes inte. Detta exempel liksom påståendet i annat debattinlägg att nästan samtliga skogar i Estland var certifierade enligt FSC (50 procent - nästan bara statliga skogar är det) visar bara hur lättvindigt Mälarenergi tidigare tagit på problemet.

I det brev som Kent Ryberg hänvisar till ges en allmän beskrivning av Estlands skogspolicy samt diverse statistik.

I själva sakfrågan sägs (i översättning) "Skogsråvaran ni köper från Estland är sannolikt avverkad i enlighet med skogsbrukets regler".

Alltså "sannolikt" och svaret handlar bara om skogbrukets regler - inte om ekonomiska oegentligheter.

Självklart är Estlands policy att skogsbruket skall bedrivas uthålligt - finns det något land som inte säger att skogsbruk, jordbruk eller fiske skall bedrivas uthålligt?

Officiell statistik säger dock något annat. Skogsråvaran som exporteras till Sverige från Estland är till exempel mindre än den import som Sverige redovisar.

Beräkningar från år 2002 visar på en avverkning dryga 100 procent över den årliga tillväxten i de privata skogarna. Det är inte försvarbart och indikerar tydligt att systemet inte fungerar uthålligt.

Vad gäller andelen illegala avverkningar så redovisar Kent Ryberg den officiella siffran som avser direkt skogsstöld. Men problemet är att gallringar blir slutavverkningar, ytan blir lite större än tillståndet medger etcetera - då ökar andelen. Men framför allt så stiger siffran uppåt 50 procent om även ekonomiska oegentligheter och skattefusk räknas in. Just det sistnämnda gäller diskussionen om det spanskregistrerade företag som Mälarenergi via Nor-Est handlat med.

För övrigt kan nämnas att Estniska naturvårdsfonden (ELF) diskuterat certifiering enligt FSC med Nor-Est. Mälarenergi kan kanske bidraga i dess diskussioner?

Vad gäller min negativa syn på Estland är detta något som får stå för Kent Ryberg, alla som läst och hört mig i olika sammanhang vet att jag tvärtom försökt ge en annan bild än den förhärskande med kriminalitet, miljöproblem etcetera.

Det innebär inte att det inte finns problem av olika slag. Min inställning är att de skall diskuteras och lösas - inte förtigas. Endast så kan samarbete och handel med Estland och övriga baltiska länder liksom Ryssland utvecklas på lika villkor.

Referens: Illegal Forestry and Estonian Timber Export

Eesti Roheline

LENNART GLADH

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons