Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra utbildning avgörande för integrationen

Annons

Debatt

Om vi inte lyckas med skolpolitiken kommer även integrationen att misslyckas, skriver

Bengt-Åke Nilsson, gruppledare (fp) och Roger Haddad (fp), ledamot i utbildningsnämnden i Västrerås.

Integration enligt folkpartiets politik är att människor får de förutsättningar som krävs för att ta makten över sin egen vardag och fatta egna beslut. Att lära sig det svenska språket, att kunna fylla i en ansökan till CSN om man vill ansöka om studiemedel, att kunna gå in på arbetsförmedlingen utan att känna sig mindre värd eller i underläge, det är några av målen med den liberala integrationspolitiken. Det räcker inte med att säga att vi ska ta krafttag mot diskrimineringen på arbetsmarkanden, eller att kommunen ska ta fram fler praktikplatser för elever som läser svenska för invandrare. Integrationsarbetet är mycket mer än så, och det måste redan börja under de tidiga skolåren innan grundskolan.

Det var ett tag sedan några integrationspolitiska inlägg gjordes i den lokala pressen, inte sällan framställs majoritetens misslyckade integrationspolitik som en fråga för rikspolitiken. Trots att fokus ligger på storstäderna och Mona Sahlins ansvar för den förda politiken, har kommunpolitiker också ett ansvar för att debattera och verka för en bra politik i kommunen för att integrera olika samhällsgrupper. Integration är inget eget begrepp för sig, inget vi kan ta på och sätta i något speciellt fack, för att sedan säga att vi nu uppnått integration.

Integration genom utbildning är en viktig principiell linje att verka för. Genom utbildning för våra elever i grundskolan, för gymnasieelever och för våra vuxenstuderande samt SFI-elever - detta är basen för ett jämlikt samhälle. Utbildning skapar de kanaler som stärker vår egen förmåga att ta kontakter med andra, ingå i föreningar, politiska partier och andra sociala nätverk. Men utbildning får inte enbart innebära kurs i datakunskap eller kurs i jobbsökande. Även om detta är bra, måste individer erbjudas reella möjligheter att få utbildning som gör att de kan gå vidare till gymnasienivå eller universitetsnivå. Eller att de efter att ha läst in gymnasiekompetens kan direkt gå ut i arbetslivet. Integration genom utbildning och ett arbete är grunden för folkpartiets integrationspolitik. Om vi inte lyckas med skolpolitiken kommer även integrationen att misslyckas.

Den socialdemokratiska majoriteten måste vidta åtgärder för att bryta bostadssegregationen. Närhetsprincipen innebär att en elev som söker till ett program, placeras per automatik på den närmast liggande gymnasieskolan om utbildningen ges där. Denna princip befäster bara segregationen.

Om inte våra nya invånare får välja i vilken stadsdel de vill bosätta sig i, kommer utanförskapet att ytterligare förvärras. Om inte majoriteten lyssnar på folkpartiet och lägger om hela SFI-undervisningen kommer fler och fler, som skulle kunna lära sig svenska och börja söka arbete, fortfarande att sitta hemma och leva isolerat. Detta drabbar inte bara en person, utan ofta en hel familj. Utbildning och arbete är nyckeln till integration.

Svenskundervisningen som är viktig ur ett integrationsperspektiv måste reformeras. Folkpartiet i Västerås har tagit initiativ i frågan och en översyn pågår. Kommunen måste samverka mer med myndigheter och andra samhällsaktörer, till exempel näringslivet. Stadens beställningar måste samordnas och politiken måste på ett tydligare sätt tala om vad man vill ha ut av skolpolitiken, och inte minst hur skolpolitiken kan bidra till en bättre integration.

Hur detta genomförs är upp till lärarkåren, men uppdraget måste bli tydligare. Än så länge har den socialdemokratiska majoriteten, med stöd av vänsterpartiet, inte vidtagit tillräckliga åtgärder. Passiviteten på området är total. Utbildningspolitik är för oss också integrationspolitik, och detta är på sikt avgörande för stadens tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft. Lyckas vi inte med detta kommer socialdemokraternas förmynderi att bestå.

BENGT-ÅKE NILSSON ROGER HADDAD

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons